Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Anh tinh nhập miếu cách

Anh tinh nhập miếu cách

Anh tinh nhập miếu cách – là 1 trong những cách tốt trong Tử vi đẩu số

英星入庙格

破军守命居子, 午宫,  与禄存, 科权禄, 左右, 魁钺加会者为本格 . 离乡背井可获吉运,  宜武职或经商,  富贵双全,  横发 . 甲癸年生人上格,  主大富或大贵,  丁己年生人次之 . 丙戊年生人主困,  不入此格 . 
Phá Quân thủ Mệnh cư Tý, Ngọ cung, dữ Lộc Tồn, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu, Khôi Việt gia hội giả vi bổn cách. Ly hương bội tỉnh khả hoạch cát vận, nghi vũ chức hoặc kinh thương, phú quý song toàn, hoành phát. Giáp quý niên sinh nhân thượng cách, thiển đại phú hoặc đại quý, đinh kỷ niên sinh nhân thứ chi. Bính Mậu niên sinh nhân chủ khốn, bất nhập thử cách. 
诗曰:
北斗英星最有权,  坎离之上福绵绵 . 黄金建节趋廊庙,  统摄英雄镇四边 . 
Thi viết: 
Bắc Đẩu anh tinh tối hữu quyền, khảm ly chi thượng phúc miên miên. Hoàng kim kiến tiết xu lang miếu, thống nhiếp anh hùng trấn tứ biên. 
经云:“ 子午破军,  加官进爵”, “ 破军子午宫,  无煞,  甲癸生人,  官资清显,  位至三公”. 
Kinh vân:
“Tý Ngọ Phá Quân, gia quan tiến tước” , “Phá Quân Tý Ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh nhân, quan tư thanh hiển, vị chí tam công” . 
如:
徐世昌,  乾造 1855 乙卯年九月十三日辰时生,  破军在午宫坐命 . 左右科星会合,  因破军与文昌同在命宫,  格局欠佳 . 光绪进士,  后为袁世凯重要谋士,  辛亥革命后,  密助袁世凯窃取总统职位 . 1918 被选为大总统, 1922 年被曹锟, 吴佩孚赶下台 . ( 乙卯丙戌癸酉丙辰,  五岁)
Như:
Từ thế xương, càn tạo 1855 Ất Mão niên Cửu Nguyệt thập tam nhật thần thời sanh, phá quân tại ngọ cung tọa mệnh. Tả Hữu Khoa tinh hối hợp, nhân Phá Quân dữ Văn Xương đồng tại Mệnh cung, cách cục khiếm giai. Quang Tự tiến sĩ, hậu vi viên thế khải trọng yếu mưu sĩ, Tân Hợi Cách Mệnh hậu, mật trợ viên thế khải thiết thủ tổng thống chức vị. 1918 Bị tuyển vi đại tổng thống, 1922 niên bị tào ?, Ngô Bội Phu cản hạ đài. (Ất Mão Bính Tuất Quý Dậu Bính Thìn, ngũ tuế) 
______________________________ 

Anh Tinh Nhập Miếu Cách 

Phá Quân thủ mệnh tại Tý; Ngọ, cùng với Lộc Tồn, Khoa Quyền Lộc, Tả Hữu, Khôi Việt hội hợp chính là cách này. Khi gặp vận tốt rời bỏ làng quê, nên theo quân sự hoặc nghề kinh thương, sẽ được phú quý song toàn, phát đạt bất ngờ. Người sanh năm Giáp năm Quý là thượng cách, chủ đại phú hoặc đại quý, người sanh năm Đinh năm Kỷ thì hạng kế. Còn người sanh năm Bính năm Mậu chủ gian nan khốn khổ, không ăn vào cách này. 
Có bài thơ viết rằng: 
Bắc Đẩu anh tinh tối hữu quyền, 
Khảm ly chi thượng phúc miên miên. 
Hoàng kim kiến tiết xu lang miếu,
Thống nhiếp anh hùng trấn tứ biên. 
Phú trong sách viết: 
“Tý Ngọ Phá Quân, gia quan tiến tước”, nghĩa là Tý Ngọ có Phá Quân được thăng quan tiến chức. 
“Phá Quân Tý Ngọ cung, vô sát, giáp quý sinh nhân, quan tư thanh hiển, vị chí tam công”. nghĩa là Phá Quân ở Tý hoặc Ngọ cung, không có sát tinh, người sanh năm Giáp hoặc năm Quý làm quan thanh liêm, chức vị đến tam công [ba chức quan lớn nhất trong triều đình thời cổ Trung hoa, đó là: Thái Sư; Thái Phó; Thái Bảo] 
Như lá số sau đây: 
Từ Thế Xương, nam mạng sanh ngày 13 tháng 9 năm Ất Mão (1855) giờ Thìn, mệnh tại Ngọ có Phá Quân. Có các sao Tả Hữu Khoa hội hợp, do Phá Quân cùng với Văn Xương đồng cung tại mệnh nên cách cục không được đẹp. Đậu Tiến Sĩ đời Quang Tự (1875 – 1908), sau vì Viên Thế Khải rất cần người cố vấn quan trọng, sau Cách Mạng Tân Hợi, bí mật trợ giúp Viên Thế Khải cướp chức vị Tổng Thống. 1918 được bầu làm Tổng Thống, đến năm 1922 bị Ngô Bội Phu lật đổ. 
(Bát tự: Ất Mão Bính Tuất Quý Dậu Bính Thìn, 5 tuổi khởi vận).

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top