Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CÁC TRƯỜNG PHÁI PHONG THỦY

CÁC TRƯỜNG PHÁI PHONG THỦY
Thoạt đầu, thuật phong thủy chỉ có một, nhưng sau đó do áp dụng nhiều nguyên tắc lý luận khác nhau đã phát triển thành nhiều trường phái phong thủy. Hình ảnh dưới đây tóm tắt những trường phải phong thủy chính, những trường phái khác nhau này làm cho người học Phong thủy hoang mang, khó hiểu.
 

 
Tuy nhiên, tựu chung lại có 3 trường phái Phong thủy chính:

  • Phái Loan đầu: Phái Loan đầu xuất phát từ “Tướng Địa” rồi đến “Hình Pháp”: lấy hình thể, bố cục của núi sông, đất đai, nhà cửa để luận cát hung.
  • Phái Lý khí: xuất phát từ “Kham Dư”, nghiên cứu sự ứng hợp của con người và thiên nhiên, lấy quy luật Âm Dương Ngũ Hành làm căn bản. Đây phái ảnh hưởng sâu rộng nhất và cũng là có nhiều tranh cãi nhất.
  • Phái Huyền không: Nghiên cứu sự biến chuyển của Vận khí theo thời gian. Về thực chất Huyền Không cũng chỉ là một nhánh của Lý khí nhưng tập trung vào tính thời vận để xem vận khí suy vượng của mỗi phương vị theo thời gian.

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top