Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cải số ? – câu chuyển tử vi

ÔNG DIỆM, ÔNG NHU CÓ THỂ TỰ CẢI SỐ NẾU CHÍNH MÌìNH BIẾT RÀNH TỬ VI
Những nét chính trong lá số ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình nhu
Nói về tư nghiệp và cộng nghiệp
Ảnh hưởng của một lá số nữ vào cuộc đời 2 ông Diệm Nhu
Hoàng Hạc
ông Ngô Đình Diệm sanh năm Canh tý, tháng 5, ngày 13 giờ Tý.
ông Ngô Đình Nhu sanh năm Canh Tuất, tháng 9, mùng 5, giờ Thìn.
Hai lá số đó bổ túc nhau, thêm lá số thứ ba của bà Nhu tạo thành một “công nghiệp”
Mời các bạn coi bài này để biết thêm về Tử vi
Hồi 1963, cụ Hoàng Hạc có đến thăm “ông thầy Đà Lạt”. ông này rất hay, có cái thuật mò tay, lại đoán Tử vi rất hay. Bói Dịch cũng khá. Nhiều ông lớn cho mời ông về tận tư thất để xem.
Tôi có hỏi ông:
-Nghe nói có nhiều “Cụ” đến hỏi “kế” của ông, có chăng?
-Có, nhưng đừng nói lớn. Không nên.
-Ai? Có thể nào cho tôi biết không?
ông lắc đầu:
-Nói ra, tôi sẽ bị “mất đầu”
-Tại sao?
Họ to quá mà nghe mình nói xấu thì sống sao nổi.
-Vậy thì ông xem họ không có tốt chăng? Ngôi vị họ có trường cửu chăng?
Bấy giờ là vào khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, năm 1963.

ông nói:

-Ở đời có cái gì mà trường cửu đâu ông?
ông không biết Tử vi nó có chia vận mạng con người ra nhiều hạn: mỗi đại hạn là mười năm. Bất quá họ có thời trong một hạn là quá rồi! Tôi chưa từng thấy ai mà tốt luôn cả hai, ba hạn một lượt. Nè, nói nhỏ ông nghe thôi vì mình biết nhau, dừng nói lại cho ai nghe cả nghe không?
-Hứa chắc!
-Có ông Bộ trưởng…cậy tôi xem. Nhưng tôi đâu có nói thật. Tôi nói: số ông đỏ lắm. Thời vận tuy đen tối nhưng mà không sao đâu.
-Vậy thì sự thật là như thế nào? ông này là tay đắc lực nhất với “cụ” mà.
-Ừ! Đắc lực chứ sao không đắc lực. Tả phù hữu bật của các ông mà. Nhưng không bền.
-Chừng nào?
-Tôi không biết lá số các ông đầu não. Như cứ như ông này mà xem, mình có thể biết rõ số phận mấy người kia. Hạn 10 năm hết rồi. Tiêu luôn ông ơi! Trong năm nay là muộn lắm. Sợ qua không nổi. Nhưng mà đừng tiết lộ nghe cha.
-Số ông ấy có sao chăng? Chết không?
-Không chết mà cũng chết cha. Hết thời rồi. Thôi đừng nói nữa.
-Tại sao? Hạn ngộ Thiên không mà còn gì? Bộ ông không rõ câu “Hạng Vũ anh hùng, hạn ngộ Thiên không nhi táng quốc sao? ông này mà bao nhiêu. Tới hạn Thiên không rồi ông ơi! Tuy vậy cung Thiên Di tốt lắm. Tôi biểu ông xin xuất ngoại làm đại sứ đi, rủi có gì thì “chuồn” luôn.
-Bộ ông quÍ ông lắm sao? Mà chỉ đường cho ông đi.
-Thì ăn tiền phải làm phận sự. Mỗi lần xem, ông cho 2,3 ghim lận
Trở lại câu chuyện ông Diệm và ông Nhu
Tham chiếu với các giả thuyết cho rằng ông Ngô Đình Diệm sinh năm Giáp Thìn, tháng 10, ngày 29, giờ Mùi như có một số báo đã đưa ra thì giờ sinh tháng đẻ ấy không đủ để chứng minh cái chết “bất đắc kỳ tử” của ông cũng như quãng đời chÍnh trị của ông mặc dù Phá quân thủ Mạng và Mạng Không thân Kiếp. Thật ra, ông Diệm sinh năm Canh Tý, tháng 5, ngày 13 giờ Tý. ông Nhu sanh năm Canh Tuất, tháng 9 mùng 5, giờ Thìn.
Không cần bàn đến giả thuyết nào là đúng. Tôi nhận thấy giả thuyết mà tôi vừa nêu lên để chứng minh rất đúng từng việc một của đời chÍnh trị của ông, luôn cả người em của ông.
Sao Phá quân miếu địa ở cung Ngọ của ông Diệm…thì cái lực lượng của sao Phá quân kể ra gấp đôi…
Sao này có những đặc tánh sau đây “nóng nảy, hồ đồ lại hay ưa nịnh. Khi đắc thời oai quyền lừng lẫy, quyền coi ba quân, nhưng rất cần phải có một bộ tham mưu giỏi giúp sức, nếu không mà cả nghe lời siểm nịnh thì ba quân sẽ tan vỡ. Khi vị ngộ, ai rủ đi ăn cướp thì thÍch chứ ăn trộm ăn cắp thì không thèm”.
Mạng và Thân cùng ở một cung, phải chăng là kẻ có tánh tự tung tự tác…giống như Hạng Vũ. Sợ bất đắc kỳ tử vì Phá quân ngộ Triệt, còn giải ách gặp phải Khôi Hình, nhưng có người bảo rằng: giả sử ông biết rõ được cái nhược điểm của tánh tình ông, cái nhược điểm có thể đưa ông đến sự thất bại chua cay mà quyết tâm không dùng đến thủ đoạn của sao Phục binh tại cung Thân cung Mạng, lại biết khôn ngoan như Hán Bái Công, biết chiêu hiền đãi sĩ, dùng kẻ hiền tài giúp nước thì sao lại đến phải chết. Có thể được lắm bởi cạnh sao Phá quân còn có sao Thiên Phúc, QuÍ nhân tức là vì sao của con người tu sĩ hay tu thiện đức. Có thể được lắm, nếu ông biết dùng kẻ hiền tài giúp nước vì cung Nô của ông có Thiên quan, QuÍ nhân.
Nhưng không đúng vì hiền tài tùy có mà bọn gian thần sủng nịnh cũng nhiều, vì Địa không Địa Kiếp đắc địa ở cung Nô. Dù muốn dù không, hễ dùng Hiền mà lại dùng luôn cả bọn tiểu nhân, tức là mình đuổi những bậc hiền tài. Cho nên, đại hạn 53-53 gặp Kiếp Không đắc địa nên nhờ vây cánh mà thành sự nghiệp, nhưng chÍnh vây cánh ấy nó giúp mình “lên như diều” thì chÍnh vây cánh đó cũng làm mình xuống như diều”. Đại hạn chỉ được có 10 năm, thì lại phải qua hạn Thiên Không. Sách có nói: Hạng Vũ anh hùng hạn Ngộ Thiên Không nhi táng quốc”. Năm 64 tuổi hạn Thiên không lại có cả “Khôi, Hình”, đại tiểu hạn trùng phùng thì khó mà thoát khỏi tai họa vong thân vong quốc như Hạng Vũ.

Biết sơ vẫn cải được

Trừ ra khi nào biết rõ số mình như thế, từ khước chÍnh trị bá đạo của bọn tiểu nhân tay chân bộ hạ của mình đi…hoặc đi tu theo cái hướng của Thiên quan QuÍ nhân, có lẽ sẽ không phải bị cái định mạng tang thương chẳng những cho ông mà cũng cho cả nhân dân tự do miền nam này.
Con đường thoát của ông Ngô Đình Diệm xem kỹ là ở cung Thiên Di (cũng như con đường thoát của ông Ngô Đình Nhu) và nếu biết thuận Mạng, thì bằng lòng xuất ngoại…vì có giải thần ở cung xuất ngoại.
Than ôi! Định mạng quả rất nặng nề vì hoàn cảnh thuận tiện cho cuộc cướp lấy chánh quyền đã giúp cho ông thành công và nhân đó Phá quân và Phục binh mới có được cơ hội phát hung vô độ. ông quả là người thụ động cho nên định mạng lôi kéo và bắt ông tuân theo một cách mù quáng.

Còn cộng nghiệp

Nhưng…lại còn có một cộng nghiệp bên ngoài chi phối ta nữa… Cộng nghiệp (Karma collectif ấy là cung Huynh đệ, cung Nô, cung Thê…Mấy cung này giúp mình nên mà cũng làm cho mình hư. Như vậy nếu là người khôn ngoan thì bao giờ cũng lo đề phòng.
ông Ngô có tÍnh tự phụ (Phá quân cư Ngọ thủ Mạng thủ Thân), nhưng với vì sao Thiên Phúc Quý nhân thì bản tâm cũng có khi hướng về lẽ Thiêng Liêng tÍn ngưỡng như người tu sĩ. Tại sao không theo con đường tu?
Tiếc vì hướng về Tu Thiện thì khó, hướng về ác rất dễ, lại được cung huynh đệ và cung Nô có (bị mất trang chỉ gõ được đến đây)
KHHB số 11

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top