Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cửu tinh trong phong thủy

Cửu tinh trong phong thủy

Khái niệm cửu tinh bắt nguồn từ Thiên Văn học cổ đại, khi vận dụng vào Phong thủy, nó lại mang những hàm nghĩa khác.

Nguồn gốc của cửu tinh trong phong thủy:

Khái niệm cửu tinh nó bắt nguồn từ thiên văn học của Trung quốc cổ đại. Trên bầu trời phía bắc có chòm Bắc đẩu gồm bảy ngôi sao, trong đó ngôi thứ nhất có tên là Tham Lang, ngôi thứ 2 là cự môn, ngôi thứ 3 là lộc tồn, ngôi thứ 4 là văn khúc, ngôi thứ 5 là Liêm trinh, ngôi thứ 6 là vũ khúc, ngôi thứ 7 là phá quân. Bảy ngôi sao này được gọi chung là Bắc đẩu thất tinh. Trên thực tế, ở hai bên của Vũ khúc và phá quân còn có 2 ngôi sao mà mọi người ít khi để ý đến đó là tả phụ hữu bật. Hai ngôi sao này cộng với bảy ngôi sao trong chòn Bắc đẩu hợp thành cửu tinh. Bắc đẩu thất tinh chuyển động thuận chiều kim đồng hồ quanh sao Bắc cực, sao bắc cực nằm ở hướng chính bắc của trái đất. Số của Lạc thư cửu cung và phơng vị của Bát quái được xác định theo sự chuyển động của chòm bắc đẩu quanh sao bắc cực.

Tính chất các hung của cửu tinh trong phong thủy

Trong cửu tinh, nhất bạch, lục bạch và bát bạch là sao thượng cát, tứ lục và cửu tử nữa cát nữa hung. Nhị hắc, tam bích, Ngũ hoàng và thất xích đều là hung tinh. Trạng thái cát hung của các sao đều căn cứ theo đại vận, đắc vận thì cát, thất vận thì hung. ba sao Nhất bạch, Lục bạch và bát bạch đều đắc vận, cát càng thêm cát, nếu thất vận thì vẫn gặp điềm hung. Nhất bạch là sao chủ về văn chương, nhị hắc chủ về bệnh tật, là sao bệnh phù. Sao tam bích chủ về hiếu dũng, hiếu chiến. Sao tứ lục là sao văn khúc. Sao ngũ hoàng là Mậu Kỹ đại sát, chủ vè cô độc. Sao lục bạch chủ về uy quyền. Sao thất xích là sao mang nặng sát khí. Sao bát bạch chủ về trẻ nhỏ, cai quản về của cải. Sao cửu tử là hậu thiên hỏa tinh.
Việc vận dụng cửu tinh trong mỗi vận cần căn cứ theo nguyên tắc suy vong của phi tinh, sinh vượng đều có thể ứng dụng. Quy tắc phán đoán trạng thái vượng suy trong Tam nguyên cửu vận chính là ” đương vận sẽ vượng, tương lai sẽ sinh, đã qua sẽ suy, qua lâu sẽ chết”. ví dụ hiện nay đang là vận 8, nên sao bát bạch là vượng tinh, cửu tử là sao tương lai gần, nên gọi là vượng gần, nhất bạch là sao vượng xa vì vậy trong vận 8 chỉ có bát bạch và cửu tử có thể dùng được. Ngoài ra những sao 2, 3 , 4 , 5, 6, quá lâu sẽ là sao tử.
theo phong thủy dương trạch tam yếu – Triệu cửu Phong
 

Leave a comment

0.0/5