LIÊN HỆ LUẬN GIẢI TỬ VI
CÔ LÊ NGA | Zalo: 0939250689


TỬ VI SÀI GÒN: GROUP LUẬN TỬ VI - QUẺ DỊCH MIỄN PHÍ

NHẬP THÔNG TIN NGÀY THÁNG NĂM VÀ GIỜ SINH CỦA BẠN THEO DƯƠNG LỊCH

HỌ VÀ TÊN:

Ngày sinh:  
Giờ lập quẻ:

LẬP QUẺ THEO TIẾT KHÍ

Việc cần xem:

Lần gieo Âm Dương
Gieo lần 6 Hào Thượng
Gieo lần 5 Hào Ngũ
Gieo lần 4 Hào Tứ
Gieo lần 3 Hào Tam
Gieo lần 2 Hào Nhị
Gieo lần 1 Hào Sơ

Ngày lập quẻ:
Giờ lập quẻ:   

Dùng dãy số đầu chia cho 8 lấy số dư làm THƯỢNG QUÁI
Dùng dãy số sau chia cho 8 lấy số dư làm HẠ QUÁI
Lấy toàn bộ dãy số chia cho 6 lấy số dư làm HÀO ĐỘNG
Nhập dãy số đầu:

Nhập dãy số cuối:

Ngày lập quẻ:
Giờ lập quẻ:   

Ý NGHĨA TƯỢNG QUẺ
LỤC THÂN TRÌ THẾ