Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giới thiệu 37 tầng la kinh

三十七层罗盘简介

第一層:天池

第二層:先天八卦

第三層:洛书

第四層:八煞黄泉

第五層:坐山劫煞

第六層:地母翻卦九星

第七層:天星盘

第八層:地盘正针二十四山及三合陰陽

第九層:正中二十四三元陰陽

第十層:穿山七十二龙

第十一層:穿山五行

第十二層:人盘中针二十四山及五行

第十三層:中火五星

第十四層:中针百二十龙分金

第十五層:平分六十龙

第十六層:连山歸藏

第十七層:平分六十龍分金吉兒

第十八層:平分百二十龍分金

第十九層:易盤先天五行卦氣數

第廿十層:先天六十四易卦外卦交

第廿一層:先天六十四易卦九星

第廿二層:先天六十四易卦名

第廿三層:易盤后天五行卦氣數

第廿四層:后天六十四易卦外卦交

第廿五層:后天六十四易卦九星

第廿六層:六十四卦五行

第廿七層:六十四卦陰陽

第廿八層:后天六十四易卦名

第廿九層:三百八十四爻注父子財官

第三十層:天盤縫針二十四山節氣及順逆五行

第卅一層:縫針百二十龍分金

第卅二層:山宿三百六十刻度

第卅三層:山宿廿八禽星界位

第卅四層:天紀盈宿六十龍及五行

第卅五層:渾天星度五行

第卅六層:二十八宿禽星界位

第卅七層:三百六十周天刻度

Tạm dịch

Giới thiệu 37 tầng la kinh

Tầng thứ nhất: Thiên trì

Tầng thứ 2: Tiên thiên bát quái

Tầng thứ 3: Lạc thư

Tầng thứ 4: Bát sát hoàng tuyền

Tầng thứ 5: Tọa sơn kiếp sát

Tầng thứ 6: Địa mẫu phiên quái cửu tinh

Tầng thứ 7: Thiên tinh bàn

Tầng thứ 8: Địa bàn chính châm nhị thập tứ sơn cùng tam hợp âm dương

Tầng thứ 9: Chính trung nhị thập tứ tam nguyên âm dương

Tầng thứ 10: Xuyên sơn thất thập nhị long

Tầng thứ 11: Xuyên sơn ngũ hành

Tầng thứ 12: Nhân bàn trung châm nhị thập tứ sơn cùng ngũ hành

Tầng thứ 13: Trung hỏa ngũ tinh

Tầng thứ 14: Trung châm 120 long phân kim

Tầng thứ 15: 60 long

Tầng thứ 16: Liên sơn quy tàng

Tầng thứ 17: 60 long phân kim cát

Tầng thứ 18: 120 long phân kim

Tầng thứ 19: Dịch bàn tiên thiên ngũ hành quái khí số

Tầng thứ 20: Tiên thiên lục thập tứ dịch quái ngoại quái giao

Tầng thứ 21: Tiên thiên lục thập tứ dịch quái cửu tinh

Tầng thứ 22: Tiên thiên lục thập tứ dịch quái danh

Tầng thứ 23: Dịch bàn hậu thiên ngũ hành quái khí số

Tầng thứ 24: Hậu thiên lục thập tứ dịch quái ngoại quái giao

Tầng thứ 25: Hậu thiên lục thập tứ dịch quái cửu tinh

Tầng thứ 26: Lục thập tứ quái ngũ hành

Tầng thứ 27: Lục thập tứ quái âm dương

Tầng thứ 28: Hậu thiên lục thập tứ dịch quái danh

Tầng thứ 29: 384 hào chú phụ tử tài quan

Tầng thứ 30: Thiên bàn phùng châm nhị thập tứ sơn tiết khí cùng thuận nghịch ngũ hành

Tầng thứ 31: Phùng châm 120 long phân kim

Tầng thứ 32: Sơn tú 360 khắc độ

Tầng thứ 33: Sơn tú nhập bát cầm tinh giới vị

Tầng thứ 34: Thiên kỷ doanh tú 60 long cùng ngũ hành

Tầng thứ 35: Hồn thiên tinh độ ngũ hành

Tầng thứ 36: 28 tú cầm tinh giới vị

Tầng thứ 37: 360 độ

Dịch và biên soạn: Minh Tuệ

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top