Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kim Long – Huyền không lục pháp

Kim Long – Huyền không lục pháp

“Kim long” là 1 loại khí vô hình. Hữu hình là Sơn Thủy, phong thủy bao gồm “Sơn long”, “thủy long”, Sơn long và Thủy long, 2 cái này cần phải phân biệt giữa sinh và tử, mấu chốt của sự phân biệt sinh tử này chính tại Sơn thủy hàm chứa trong khí của Kim long.

Kim long là 1 loại khí sinh động, hoạt bát, là cơ sở để hóa thành Sơn thủy hữu hình, đó chính là 1 loại sinh khí mạnh mẽ,  nói về sơn, thế Sơn kéo dài uyễn chuyễn nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện, uyển chuyển như rồng bay, rừng cây rập rạp, đất đá nhỏ mịn tươi nhuận.

Nói về thủy nơi đất bình dương, phải uốn lượn, hình thù giống như con rồng, ở đất bình dương được gọi là thủy long

Ví dụ: “Núi đất đầy đá cứng, đâm ra 4 phía, đất bằng phẳng nhưng nước mênh mông, không cao cũng không thấp, không 1 bóng người, thì khí bất động”

Cũng có thể nói đó là kim long nhưng là tử long.

Để phân biệt sinh Long hay tử Long,  trong Thanh nan tự có nói: “ tiên khán Kim long động bất động, thứ khán huyết mạch nhận lai long”. Kim long khí động tức là sinh long, kim long khí bất động tức là tử long, phía trên có nói, nếu như hình thế bên ngoài không sinh động hoạt bát hoặc khô cằn, không có sức sống, có thể dùng mắt thường nhìn thấy được.

Nhưng thật ra bí quyết về kim long trong huyền không lục pháp chân chính đó là lý khí.

Kim long đầu tiên phải nói về lý khí, cùng khái niệm với ở trên nói, khí là dạng vô hình, nhưng tùy theo nguyên vận sẽ biến đỗi, và di chuyển ở những phương vị không giống nhau. Trong khẩu quyết huyền không lục pháp, đây chính là phương pháp tìm ra phương vị của kim long.

Trong Thanh nan áo ngữ có nói “ nhận kim long, nhất kinh nhất vĩ nghĩa bất cùng, động bất động, trực đãi cao nhân dị diệu dụng”Theo Đàm Dưỡng Ngô có nói về kim long và thanh nan tự, trước tiên phải xem Kim long động hay bất động, Kim long không phải lúc nào cũng giống nhau, trong áo ngữ viết khí là vô hình, thanh nan tự viết hình thể là hữu hình.

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top