Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Luân đoán cát hung trong phong thủy

Trong phong thủy, Tây tứ trạch chỉ có bốn loại cách cục là cổng chính hướng về phía Tây bắc, Tây nam, Đông bắc và hướng chính tây.
Cần phải giải thích thêm rằng, trong các sách phong thủy khác, cũng có khi dùng hướng nhà để phân chia Đông – tây tứ trạch, nhưng không lấy cổng chính làm chuẩn.
Luân đoán cát hung trong phong thủy

Tây Tứ trạch: nhà hướng Càn, Khôn, Cấn, Đoài

Nguyên văn

Càn Khôn Cấn Đoài Tây tứ trạch
Quẻ Hòa Đông tứ chớ theo về
Nếu nhầm quẻ khác trong nhà ở
Nhân khẩu thương vong họa nặng nề

Giải thích:

Tây tứ trạch được nhắc đến trong chương nyà chỉ bốn loại cách cục nhà ở trong phong thủy , đó là cổng chính ở hướng Càn- hướng tây bắc, hướng Khôn- hướng tây nam, hướng Cấn – hướng đông bắc, hướng Đoài – hướng tây. Trong các sách phong thủy khác, cũng có lấy hướng của nhà để phân chia Đông – tây tứ trạch, nhưng không lấy cổng chính là chuẩn.
Càn, Khôn, Cấn, Đoài Tây tứ trạch, bởi 2 trạch Càn Đoài thuộc ngũ hành kim, hai trạch Càn, Khôn thuộc thổ, Thổ sinh kim, Vị trí của kim thuộc hướng tây, nên 4 loại này thuộc về Tây tứ trạch.
Càn, Khôn, Cấn, Đoài Tây tứ trạch nghĩa là , Đông tứ trạch và Tây tứ trạch không thể gặp nhau, không được lẫn lộn với nhau.
Cũng có nghĩa là, cổng chính, và phòng chính và nhà bếp trong tây tứ trạch không thể đặt ở vị trí và thuộc tính của Đông tứ trạch
Nếu nhầm quẻ khác trong nhà ở, nhân khẩu thương vong họa nặng nề”: câu này nghĩa là, nếu không cẩn thận mà đặt nhầm phòng chủ hoặc nhà bếp Đông tứ trạch trong Tây tứ trạch, người trong nhà sẽ gặp phải điều bất lợi.

TÂY TỨ TRẠCH: CỔNG CHÍNH HƯỚNG KHẢM, LY, CHẤN, TỐN

Nguyên văn:

Khảm Ly chấn Tốn một nhà
Phương Tây tứ trạch hãy tránh xa
Một nhà xây sửa thành 1 khí
Cháu con hưng vượng được vinh hoa

giải thích:

Tây tứ trạch chỉ bốn loại cách cục nhà ở, tức là cổng chính hướng về hướng Khảm – hướng Bắc, hướng Ly – phía Nam, hướng Chấn – phía Đông, hướng Tốn – Đông nam. Nguyên lý của nó là, Khảm thủy, Chấn mộc sinh Ly hỏa hình thành nên cục diện thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Đối lập với tây tứ trạch nên được gọi là Đông tứ trạch
“Khảm, Ly, Chấn, Tốn là một nhà” nghĩa là nhà Khảm, nhà Ly, nhà Chấn và nhà Tốn đều thuộc vào một loại cách cục nhà ở. Tức là Đông tứ trạch
“Phương Tây tứ trạch hãy tránh xa” nghĩa là, trong Đông tú trạch, phong chủ và nhà bếp không được đặt tại vị trí của Tây tứ trạch.
“một nhà xây sửa thành một khí, mạch dựng thành nhà, cháu con hưng vượng được vinh hoa” ý muốn nói, nếu phòng chủ và nhà bếp trong Đông tứ trạch đều đặt tại vị trí Đông tứ trạch, thì con cháu đời sai sẽ càng ngày càng thịnh vượng, có thể hưởng vinh hoa phú quý.
trích: Dương trạch tam yếu
 
 

3 Comments

 • Nguyễn Đăng
  Posted 08/11/2017 at 5:18 sáng

  Ông ad onl sớm quá .@@

 • Le Hoang Hung
  Posted 08/11/2017 at 2:27 chiều

  Tây Nam chứ ad ơi

 • Học Viện Lý Số
  Posted 08/11/2017 at 3:56 chiều

  đã sửa lại, thank anh Le Hoang Hung

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top