Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Luận Thái cực hóa sinh

Luận Thái cực hóa sinh

Nhất là thái cực, là hoàng đạo ngũ hành bách thiên vạn hóa. Thái cực, sự tinh túy của thiên địa, là gốc rễ của vạn vật.

Nhị là 2 nghi, một âm một dương.

Tam là tam tài, thiên – địa – nhân.

Tứ là tứ tượng, đông Thanh Long, tây Bạch Hổ, nam Chu Tước, bắc Huyền Vũ.

Ngũ là ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ.

Lục là lục giáp, Giáp Tí, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão…chính là lục thập hoa giáp.

Thất là thất chính, còn gọi là thất diệu, nhật, nguyệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ – 7 đại hành tinh.

Bát là quái quái, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.

Cửu là cửu cung, Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Vũ khúc, Phá quân, Tả phụ, Hữu bật.

Thập là thành số, “lạc thư” đái cửu lý nhất (trên đầu là 9, dưới chân là 1), 2 số cộng lại, 1 hợp với 9 thành 10 (hợp thập) vậy.

Phía trên cũng là khái niệm hợp thập, cùng với thiên văn học cổ đại Trung Quốc, nho học, đạo học. Nhiều loại triết học lý luận, là căn cứ cơ bản hình thành nên kham dư học.

Trích: La bàn bí tịch – người dịch: Minh Tuệ

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top