Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mã Đầu Đái Tiển cách 

Mã Đầu Đái Tiển cách

① Thiên Đồng, Thái Âm tại Ngọ cung tọa Mệnh, Bính Mậu niên sinh nhân, hữu Kình Dương tại Mệnh cung, tái hội cát tinh, vi mã đầu đái tiến cách. Kỳ dư niên sinh nhân bất nhập thử cách 

② Tham Lang tại Ngọ cung tọa Mệnh, Bính Mậu niên sinh nhân hữu kình dương đồng tại Mệnh cung, vi Mã Đầu Đái Tiến cách, hữu Hỏa Linh, Phụ Bật đồng cung gia hội canh cát. Cái Ngọ vi Mã, Kình Dương vi Tiến, cố danh thử cách. 

Nhập thử cách giả, thiển vũ chức quý hiển, thống binh biên quan. Kim nhân tắc nghi kinh thương, sáng biện thực nghiệp. Đãn yếu viễn tẩu tha phương, bôn ba ngoại xuất phương năng khai vận, tảo niên đa tân khổ lao lục nhi vô sở thành, trung vãn niên năng hữu ý ngoại hảo vận, khắc phục khốn nạn, nhi hữu đại phú quý. Thử cách nữ mệnh bất nghi kiến chi, bất nhất định năng hữu phú quý, phản thuộc hình khắc chi mệnh. 

Kinh vân:

“Mã Đầu Đái Tiến, trấn ngự biên cương” ,

“Tham Lang Kình Dương cư Ngọ Mùi,

Bính Mậu sinh nhân trấn biên cương” (phú nhi thả quý) ,

“Kình Dương Tham Lang đồng tại Ngọ cung thủ Mệnh, uy trấn biên cương (chỉ thị bất nại cửu) ” . 

Án:thử cách tác giả vị kiến chân chính hữu phú quý giả, nội hữu nhất nhị giai thị phạm pháp thương tễ chi đồ (hội hữu hỏa linh) . 

Mã Đầu Đái Tiển cách 

① Cung Mệnh tại Ngọ có Thiên Đồng, Thái Âm, người sinh năm Bính hoặc Mậu nên có Kình Dương tại mệnh, lại gặp các cát tinh nên gọi là cách Mã Đầu Đới Tiễn. Ngoài ra những người sanh năm khác thì không phải cách này. 

② Cung Mệnh tại Ngọ có Tham Lang, người sinh năm Bính hoặc Mậu nên có Kình Dương đồng cung, chính là cách Mã Đầu Đới Tiễn có Hoả Linh, Phụ Bật đồng cung hay hội hợp càng thêm rực rỡ. Ngọ là ngựa, Kình Dương là mũi tên, cho nên thành tên gọi. 

Người có cách này, chủ về binh nghiệp sẽ quý hiển, nhất là cầm quân nơi biên giới. Người đời nay thì nên làm kinh thương, thiết lập ngành công nghiệp hay thương mại. Cần phải chịu khó đi xa, thường phải ra ngoài nhiều mới có thể khai mở vận trình tươi sáng, thuở nhỏ rất nhiều cực khổ, lao nhọc mà chẳng thấy sự thành công, đến tuổi già nhờ tài năng mà thành đạt ngoài ý muốn, vượt qua thời khốn khổ mà trở thành đại phú quý. Nữ mệnh thì không nên gặp cách này, bởi không nhất định là có thể được phú quý, ngược lại chắc chắn thuộc cách mệnh bị hình khắc. 

Sách vở viết rằng: 

“Mã đầu đái tiến, trấn ngự biên cương”, 

“Tham Lang Kình Dương cư Ngọ Mùi, Bính Mậu sinh nhân trấn biên cương” (vừa giàu vừa sang)

“Kình Dương Tham Lang đồng tại Ngọ Mùi cung thủ Mệnh, uy trấn biên cương” (chỉ là không được bền). 

(Nghiệm lý: Tác giả chưa gặp người thật sự giàu sang qua cách này, mà chỉ gặp một vài trường hợp phạm pháp bị xử bắn (có Hoả Linh hội hợp).

 

马头带箭格

①天同, 太阴在午宫坐命, 丙戊年生人, 有擎羊在命宫, 再会吉星, 为马头带箭格. 其余年生人不入此格

②贪狼在午宫坐命, 丙戊年生人有擎羊同在命宫, 为马头带箭格, 有火铃, 辅弼同宫加会更吉. 盖午为马, 擎羊为箭, 故名此格. 

入此格者, 主武职贵显, 统兵边关. 今人则宜经商, 创办实业. 但要远走他方, 奔波外出方能开运, 早年多辛苦劳碌而无所成, 中晚年能有意外好运, 克服困难, 而有大富贵. 此格女命不宜见之, 不一定能有富贵, 反属刑克之命. 

经云:“马头带箭, 镇御边疆”, “贪狼擎羊居午位, 丙戊生人镇边疆”(富而且贵), “擎羊贪狼同在午宫守命, 威镇边疆(只是不耐久)”.

按:此格作者未见真正有富贵者, 内有一二皆是犯法枪毙之徒(会有火铃). 

http://phongthuynguyencat.com/ma-dau-dai-tien-cach.html

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top