Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nguồn gốc của phong thủy

Nguồn gốc của phong thủy,

Trên mạng và sách có rất nhiều cách chú giải về 2 từ phong thủy rất khác nhau, tôi cũng đã từng đọc qua nhiều lý giải ấy, nay tôi viết 1 bài trong số ấy nói về 2 chữ phong thủy là gì? và nguồn gốc phong thủy.
Nguồn gốc sâu xa của phong thủy

  1. Từ «  Phong Thủy » xuất hiện sớm nhất ở tác phẩm nào ?

« chôn táng để đón lấy sinh khí. Khí này gặp gió « phong » thì tan đi, gặp nước (thủy) thì dừng lại. Người xưa duy trì để khí này tụ lại mà không tán mất, dịch chuyển mà có độ dừng. Do đó gọi là phong thủy ».
Đoạn văn sau này trích từ sách « Táng thư » của Quách Phác đời Tống, đây là lần đầu tiên từ « phong thủy » xuất hiện trong các tài liệu lịch sử của Trung Quốc. Quách Phác đã thuyết minh một cách đơn giản và rỏ ràng căn bản lý luận về phong thủy, lấy âm dương làm căn bản, lấy « sinh khí luận » làm trung tâm, lấy tàng phong đắc thủy làm điều kiện, lấy việc tìm ra môi trường lý tưởng để chôn táng đem phúc ấm lưu truyền lại cho con cháu về sau làm mục đích cuối cùng.
Để đánh giá ranh giới tốt xấu trong phong thủy, Quách Phác có quan điểm là «  thứ nhất tàng phong, đến nhì đắc thủy ». Công việc chủ yếu của các nhà phong thủy đời sau là tìm nơi đất tốt tàng phong đắc thủy có đầy đủ sinh khí để an táng làm nhà cửa, mang lại sự phồn vinh cho con người. Phong thủy mà « Táng thư » tạo dựng nên là một hệ tư tưởng rỏ ràng và chính xác, trở thành cột mốc trên con đường phát triển lý luận phong thủy.

  1. Sách « Táng thư » định nghĩa thế nào về phong thủy ?

Sách « Táng thư » viết : « Táng là cất giữ, đón lấy sinh khí. Cái khí âm dương ấy thở ra thì là gió, bay lên thì là mây, đọng lại là mưa, lưu hành trong đất gọi là sinh khí », «  cây nở hoa mùa xuân, hạt nảy mầm trong nhà, khí lưu hành trong đất. Sự lưu hành đó tùy thế đất. Khi tụ lại cũng nhân thế đất mà dừng lại. Người xưa duy trì để khí này tụ lại mà không tán mất, dịch chuyển mà có dộ dừng. Do đó gọi là « Phong thủy ». Đây là định nghĩa lần đầu tiên về phong thủy. Định nghĩa phong thủy này nhất mạnh sự đi, dừng của khí, tụ hay đi là biểu đạt một cách động và thống nhất sự mâu thuẫn giữa động và tĩnh, và cũng là sự quân bình động tĩnh của khí, khi có cơ hội kết hợp lại gọi là « sinh khí » mới đem lại lợi ích cho con người.
mời các bạn theo dõi và đọc thêm những bài viết nói về phong thủy

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top