Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phần 8: Thiên Cơ Thái Âm tọa mệnh, người phụ nữ thông minh và khéo léo

Những Người Phụ Nữ Tốt Không Được Biết Đến – Phần 8: Thiên Cơ Thái Âm Tọa Mệnh, Người Phụ Nữ Thông Minh Và Khéo Léo

Thiên Cơ Thái Âm: Bí Mật Về Người Phụ Nữ Thông Minh

Cổ văn nói: “Cơ Âm tứ mã địa dâm bần”… Điều này có thực sự đúng không? Thực tế, Tổng thống Mã Anh Cửu cũng có Thiên Cơ Thái Âm tọa đối cung (ở cung Hợi), đây là một cách cục rất cao, được gọi là “Nguyệt Lãng Thiên Môn Cách”. Trong thời cổ đại, đủ để đạt tới vị trí tam công trở lên. Vì vậy, Thiên Cơ Thái Âm là một sao bị xem nhẹ trong xã hội trọng nam khinh nữ.

Thiên Cơ Thái Âm Trong Tử Vi Đẩu Số

Thiên Cơ Thái Âm luôn tọa ở cung Dần Thân hoặc đối cung Tỵ Hợi. Do Thiên Cơ hóa khí thành “Thiện” – giỏi tính toán, mưu lược, thiện tâm và biến động – nên người có sao này thường có tâm trí không ổn định. Thái Âm là “Đại Địa Chi Mẫu”, chủ về đất đai, tài sản, nhưng cũng là “Âm Thủy” (hoặc có thể coi là “Âm Thổ”), do đó Thái Âm có suy nghĩ tinh tế và thay đổi như ánh trăng. Thái Âm chiếu sáng xung quanh nhưng không gây áp lực như Thái Dương.

Cách Cục Thiên Cơ Thái Âm Ở Cung Dần Thân

Nếu Thiên Cơ Thái Âm ở cung Dần gặp Tử Vi Thiên Phủ (Phụ Mẫu cung gặp Tử Vi, Huynh Đệ cung gặp Thiên Phủ), đây là một cách cục rất tốt. Đây gọi là cách cục “Thám Hoa Cách”, thuộc “Cơ Nguyệt Đồng Lương Cách”.

Cách Cục Thiên Cơ Thái Âm Ở Đối Cung Tỵ Hợi

Nếu Thiên Cơ Thái Âm rơi vào cung Hợi mà không gặp sát tinh, đây là cách cục “Nguyệt Lãng Thiên Môn”, rất cao. Thiên Cơ có khả năng mưu lược, biến động, kết hợp với sự phúc quý và tinh tế của Thái Âm, là những đặc điểm cần thiết để thành công trong sự nghiệp.

Kết Luận

Tuy nhiên, trong thời cổ đại, phụ nữ không được phép thành công, đặc biệt là những người phụ nữ dễ thay đổi. Do đó, phụ nữ có Thiên Cơ Thái Âm bị cho là “dâm bần”.

Leave a comment