Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Phá Quân – tự học tử vi – phần 1

Sao Phá Quântự học tử vi – phần 1
SAO PHÁ QUÂN
 

  • Nhóm: Bắc đẩu tinh – Sát tinh.
  • Âm Dương Ngũ Hành: Âm Thủy.
  • Hóa khí là “HAO”
  • Biểu tượng: Hao tinh, Sát tinh.
  • Tính chất: Chủ về Hao tán, Phá bại, Chết chóc.

 
Vị trí:
– Miếu địa: Tý Ngọ
– Vượng: Sửu Mùi.
– Đắc: Thìn Tuất.
– Hãm: Dần Thân Tỵ Hợi Mão Dậu.
 
Đặc tính chính:
– Phá quân ngũ hành thuộc Thủy, sao thứ 7 trong Bắc đẩu thất tinh, hóa khí là HAO, chủ quản các cung Phu Thê, Tử tức, Nô bộc.
– Phá quân hóa khí là Hao, tức là hao tán, chia ly, phá bại, chủ về hoành phát hoành phá. Nó còn là sát tinh, mang ý nghĩa chết chóc, tuyệt mệnh.
– Phá quân khi Miếu – Vượng – Đắc, thì chủ về uy quyền, dễ thành công trong võ nghiệp hoặc thương trường, phú quý.
Phá quân khi lạc Hãm, thì chủ về hao tổn, hình khắc, chia ly, thoái tổ ly tông, bôn ba lao lục, phá tán, thất bại, bệnh tật, tai họa, chết chóc.
– Một đặc tính của Phá quân là biến động khôn lường, cuộc đời nhiều song gió, xảy ra nhiều sự thay đổi nhanh chóng khó lường.
 

sao phá quân

Ca quyết về sao Phá quân:
Phá quân nhập miếu thế uông dương,
Chuyên quyền chưởng ác chấn bát phương,
Thất Sát lăng lăng ti chính lệnh,
Tham Lang chiếu hợp đắc tương bang,
Phân minh hữu ỷ vô thiên đảng,
Văn vũ lâm năng tá miếu lang,
Chế phục Kình dương hoàn hữu khí,
Lẫm lẫm uy phong thục cảm đương, 
Hách hách thanh danh chấn sóc phương,
Sĩ lộ du du bát quái ngoại,
Công danh y cẩm đắc hoàn hương,
Lục tuần cơ tuế tương thương thọ,
Hoa lạc vô thanh mãn địa hương,
Vân ám đỉnh hồ do khứ viễn,
Nguyệt minh hoa biểu hạc quy mang
Tạm dịch:
Phá Quân nhập miếu thế như biển lớn, một tay chuyên quyền chấn tám phương, Có Thất Sát bên cạnh thi hành chính lệnh, Tham Lang chiếu hợp tương trợ, rõ ràng có thể dựa vào bè đảng, Văn-Vũ trợ giúp dưới trướng, có khả năng chế phục Kinh Dương làm vũ khí. Lẫm liệt uy phong, là người xông pha gánh vác.
Hiển hách thanh danh chấn một trời phương Bắc, đường quan nghiệp phiêu du không định (bát quái ngoại = nằm ngoài quy luật), Công danh thì áo gấm về làng, ngoài Lục Tuần thời thọ thương (bệnh), ra đi nhẹ nhàng như hoa rơi xuống đất không có tiếng động, trăng sáng, hoa nở, hạc rùa về đón người chơi xa.
nguồn: http://hocvienlyso.org/sao-pha-quan-tu-hoc-tu-vi-phan-1.html
Phần 2: http://hocvienlyso.org/sao-pha-quan-tu-hoc-tu-vi-phan-2.html

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top