Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thái Dương – 3 đặc điểm không thể bỏ qua

3 đặc điểm không thể bỏ qua của sao Thái Dương

Thứ nhất: là hào phóng, phóng khoáng. Gọi là hào phóng, phóng khoáng vì có tình thần không so đo, tính toán tiểu tiết.

Cho nên người Thái Dương thủ mệnh, tuyệt đối sẽ không ghi tạc lỗi lầm của người khác trong lòng.

– Thứ hai: coi danh dự lớn hơn lợi ích của mình.

Trong tử vi đẩu số, Sao Thái Âm chủ phú, sao Thái Dương chủ quý. Cho nên người có Thái Dương tọa mệnh, bất kể sự nghiệp lớn rộng cỡ nào, cũng khó mà giàu có lớn được. Thậm chí nhiều lúc còn không giàu hơn được lính dưới quyền.

Thứ ba: thường có tâm khí cao ngạo, khiến cho mình lâm vào hoàn cảnh bất lợi.

Tính khí cũng thường xuyên không phục đối với cấp trên, trừ khi cấp trên có danh và quyền khá lớn, uy tín rất cao, hoặc là có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ.

Người có sao Thái Dương thủ mệnh nếu không hiểu biết điều này sẽ làm cho chính mình lâm vào hoàn cảnh không tốt. Cũng như phải hiểu rằng ở đâu cũng có người giỏi hơn mình.

Leave a comment

0.0/5