Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thái Dương

Hỏi : Sao Thái Dương chủ những điều gì ?

Đáp: Thái Dương tinh thuộc Hỏa, tinh hoa của ban ngày, biểu nghi của tạo hóa. Ở số mệnh là quí khí của con người năng văn năng vũ. Hội tụ với các sao cát thì giáng phúc trinh tường, hội với các ác tinh thì uổng công phí lực như mây bị che lấp. Thái Dương cư thân mệnh cung tại miệu địa sẽ sáng rực rỡ cho công danh con người. Hóa khí của sao Thái Dương là vừa Quí vừa là Lộc cho nên cung Quan lộc  mà có Thái Dương cực tốt. Nữ  mệnh lấy Thái Dương làm phu chủ, thêm Thái Âm chiếu nữa thì phú quí toàn mỹ. Sao này đóng tại cung Thân gặp nhiều sao cát tường gần những người cao sang quyền thế. Nếu nó vào cung Tử Tức sẽ sinh quí tử. Vào cung Tài Bạch được trợ lực, giàu có lâu bền. Đại tiểu hạn gặp Thái Dương thêm Tả Hữu khả dĩ dựng nghiệp.
Thái Dương bị Hình Kị dễ hư mắt hoặc khắc phụ mẫu. Đại tiểu hạn Thái Dương đa sát tụ tất có mối lo về quan tụng. Thái Dương ở cung Thiên Di thường ly tổ nghiệp đi xa làm ăn.

Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết:

“Sao Thái Dương trên vòm trời chu chuyển vô cùng ưa Phụ, Bật cần Lộ Tồn, nếu đi cặp với Thái Âm càng đẹp, ghét Cự Môn hãm địa che ánh sáng. Tại miếu vượng địa hội Hóa Lộc, Hóa Quyền gọi quí cách. Được Xương Khúc Khôi Việt tam hợp củng chiếu vào Quan Lộc hay Tài Bạch đại Phú quý .Nữ Mệnh miếu vượng phu ích tử, nếu gặp sát thi bình thường”

Ngọc Thiềm tiên sinh có bài ca rằng:

Thái Dương nguyên thuộc hỏa

Chính chủ Quan Lộc tinh

Nhược cư thân mệnh vị

Bẩm tính tối thông minh

Từ ái lượng khoan đại

Phúc thọ hưởng hà linh

Nhược dữ Thái Âm hội

Sau phát quí vô luận

Hữu huy Thân Mệnh vị

Bình bộ nhập kim môn

Cự Môn bất tương phạm

Thăng điện thừa quân ân

Thiên viên phùng ám độ

Bần tiện bất khả ngôn

Nam nhân tất khắc phụ

Nữ mệnh phu bất toàn

Hỏa Linh phùng nhược định

Dương Đà nhãn mục hôn

Nhị hạn nhược trí thử

Tất định mại điền viên

Nghĩa là: Sao Thái Dương thuộc hành hỏa, là Quan Lộc tinh, ở cung Thân Mệnh bẩm sinh thông minh, từ ái và khoan hậu đại phúc, đại thọ. Nếu có thêm Thái Âm hội tụ phát quí vô cùng. Ánh sáng Thái Dương chiếu vào Thân Mệnh dễ đi đến cửa vàng cung điện. Gặp Cự Môn nơi hãm địa lại bần tiện vô tả, nữ mệnh chồng không vẹn toàn. Tứ Sát, Dương Đà, Hỏa Linh vây hãm thì bị đau mắt, hạn Thái Dương có Tứ Sát sung phá bán hết gia nghiệp.

  • Thái Dương miếu địa Ngọ, Mão vượng địa dần, Thìn, Tị, hãm Tuất, Hợi, Tí.
  • Nhật chiếu lôi môn, Tí, Thìn, Mão địa, trú sinh nhân, phú quí thanh dương. (Thái Dương đứng trong cung Tí, Thìn, Mão, Dậu là mặt trời chiếu cửa sấm, người sinh ban ngày phú quí nổi danh).
  • Thái Dương cư Ngọ, Canh Tân Đinh Kỷ nhân phú quí song toàn. (Thái Dương ở Ngọ cung, người tuổi Canh Tân Đinh, Kỷ , Phú Quí song toàn).
  • Thái Dương, Văn Xương tại quan Lộc hoàng điện triều ban. (Sao Thái Dương gặp văn xương tại cung Quan Lộc làm quan trong triều đình, Văn Khúc cũng vậy).
  • Thái Dương, Hóa Kị thị phi nhật hữu mục hoàn thương. (Gặp Hóa kị, Mắt hư đau bất ngờ).
  • Nhất lạc Mùi, Thân tại Mệnh vị vi nhân tiền cần hậu lăn. (Mệnh đóng cung Thân, Mùi có sao Thái Dương con người chóng chán, trước chăm chỉ sau lười biếng).
  • Nữ Mệnh đoan chính Thái Dương tinh, tảo phối hiền phu tín khả bằng. (Số đàn bà, Thái Dương thủ mệnh đắc định là người đoan chính, sớm lấy chồng hiền).

(trích Tử Vi đẩu số toàn thư)

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top