Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Tham Lang – tự học tử vi đẩu số – phần 1

Sao Tham Lang – tự học tử vi đẩu số – phần 1
SAO THAM LANG
 

  • Nhóm: Bắc đẩu tinh – Hung Tinh.
  • Âm Dương Ngũ Hành: Âm Thủy.
  • Hoá khí là Đào hoa
  • Biểu tượng: Đào Hoa tinh – Dâm Tinh.
  • Chủ về Sắc tình, Họa – Phúc.

 
Vị trí:
– Miếu địa: Sửu Mùi
– Vượng địa: Thìn Tuất.
– Đắc địa: Dần Thân.
– Hãm địa: Tỵ Hợi Tý Ngọ Mão Dậu.
 
Đặc tính chính:
Sao Tham Lang ngũ hành thuộc Thủy và Mộc, sao đứng đầu trong Bắc đẩu, hóa khí là Đào hoa, chủ cả Hỏa và Phúc.
Sao Tham Lang hóa khí là Đào hoa, tức là chủ về sắc tình, lại chủ về cả họa lẫn phúc, họa hay là phúc thì phụ thuộc vào trạng thái Miếu – Hãm và các sao hội hợp.
– Sao Tham Lang Miếu – Vượng – Đắc thì chủ về người nhiều tài hoa, thi cử đỗ đạt thành danh và quý hiển.
– Sao Tham Lang Hãm địa thì chủ về vì sắc tình mà chuốc lấy tai họa, bệnh tật, là người vô dụng, sa ngã, đam mê tửu sắc chơi bời, đa hư thiểu thực, trống rỗng.
– Sao Tham Lang cũng là sao lợi ích về tuổi thọ “Tham Lang Trường sinh thọ khảo vĩnh như Bành Tổ” (Tham Lang Trường sinh sống thọ như ông Bành Tổ).
Hi di tiên sinh viết: Tham Lang vi Bắc đẩu giải ách chi thần, trắc minh chi tinh, kỳ khí thuộc Mộc, thể thuộc Thủy, cố hóa khí vi Đào hoa. Nãi chủ họa phúc chi thần, tại số tắc nhạc vi phóng đãng chi sự. Ngộ cát tắc chủ phú quý, ngộ hung tắc chủ hư phù. Chủ nhân ải tiểu, tính cương mãnh uy, cơ thâm mưu viễn, tùy ba trục lãng, ái tăng nan định. Cư miếu vượng ngộ Hỏa tinh vũ chức quyền quý, Mậu Kỷ sinh nhân hợp cục. Ngộ Thiên Tướng duyên thọ, hội Liêm Vũ xảo nghệ, đắc Lộc Tồn tăng đạo nghi chi. Phá Sát tương trùng, phiêu bồng độ nhật. Nữ nhân hình khắc bất khiết, ngộ Thái Âm tắc chủ dâm dật.
Tạm dịch:
Hi di tiên sinh viết: Tham Lang là Bắc đẩu tinh, thần giải ách, là tinh diệu sáng suốt, khí của nó thuộc Mộc mà thể thuộc Thủy, hóa khí là Đào hoa. Chính là thần chủ về cả họa lẫn phúc, tại số mệnh chuyên về những sự phóng đãng. Gặp cát tinh thì chủ về phú quý, gặp hung tinh thì chủ về hư hoa phù phiếm. Chủ nhân thấp bé, tính tình cứng rắn mãnh liệt, mưu sâu kế hiểm, cuộc đời chìm nổi, yêu ghét khó lường. Ở nơi Miếu Vượng gặp Hỏa tinh làm võ chức quyền quý, người tuổi Mậu tuổi Kỷ thì hợp cục. Gặp Thiên Tướng duyên thọ, hội Liêm Trinh Vũ Khúc có nghề khéo, được Lộc Tồn thì thích hợp làm tăng đạo. Sát Phá tương trùng, phiêu bạt qua ngày. Nữ nhân hình khắc không trong sạch, gặp Thái Âm tất chủ dâm dật.
nguồn:http://hocvienlyso.org/sao-tham-lang-tu-hoc-tu-vi-phan-1.html

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top