Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thất sát – Tự học tử vi – phần 1

Sao Thất sátTự học tử vi – phần 1
THẤT SÁT

  • Nhóm: Nam đẩu tinh – Sát Tinh
  • Âm Dương Ngũ Hành: Dương Kim
  • Biểu Tượng: Tướng tinh.
  • Chủ về: Sát phạt, Uy quyền

 
Vị trí:
– Miếu địa: Dần Thân Tý Ngọ.
– Vượng địa: Tỵ Hợi.
– Đắc địa: Sửu Mùi
– Hãm địa: Mão Dậu Thìn Tuất.
 
Đặc tính chính:
– Sao Thất Sát ngũ hành thuộc Kim, sao thứ sáu trong Nam đẩu, là đại tướng trong các tinh đẩu.
– Thất Sát mang biểu tượng là tướng tinh, đại tướng của các tinh đẩu, chủ về uy quyền, sát phạt.
– Thất Sát Miếu – Vượng – Đắc địa, thì chủ về uy quyền, phát về võ nghiệp, quyền quý, phú quý song toàn. “Thất Sát Tý Ngọ Dần Thân thọ khảo” khi ở các cung Tý Ngọ Dần Thân là ở nơi Miếu Vượng thì chủ về thọ, sống lâu”
Sao Thất Sát khi Hãm địa thì chủ về, hình thương, chết chóc, đoản thọ. Gây ra tai nạn, thương tích, tàn tật, bạo bại, cô đơn, nghèo khổ.
– “Thiên Hình, Thất Sát cương táo nhi cô”, Thất Sát cũng là sao chủ về cô khắc, khó hòa hợp với người thân, là đại cô thần, rất cứng rắn, khô khan và cô độc.
– Thất Sát còn được xếp vào nhóm tài tinh, vì các sao hành Kim vốn là nguyên thể của tiền tài, nếu ở nơi miếu vượng cũng chủ về giàu có.
 
Ca quyết về sao Thất Sát:
Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ cung, tứ di củng thủ phục anh hùng,
Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội, Quyền Lộc danh cao thực vạn chung,
Sát cư hãm địa bất kham ngôn, hung họa do như bão hổ miên,
Nhược thị sát cường vô chế phục, thiểu niên ác tử đáo hoàng tuyền.
Tạm dịch:
Thất Sát ở Dần Thân Tý Ngọ, bốn phương chắp tay kính phục người anh hùng
Hội với Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương, Quyền Lộc danh tiếng bổng lộc hơn người
Sát ở nơi hãm Địa Không nói hết được, hung họa như ôm hổ mà ngủ
Nếu thêm sát tinh mà không có chế phục, tuổi còn trẻ đã phải xuống hoàng tuyền
nguồn: http://hocvienlyso.org/sao-that-sat-tu-hoc-tu-vi-phan-1.html

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top