Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thiên Cơ – Tử vi đẩu số toàn thư

SAO THIÊN CƠ – Tử vi đẩu số toàn thư

Hỏi :  Thiên Cơ  tinh chủ những điều gì ?
Đáp :  Sao Thiên Cơ thuộc hành mộc, là nam đẩu tinh, hóa khí sao này là thiện tinh. Nếu đắc địa nó có thể điều chỉnh lẽ thuận nghịch cho số mệnh. Thiên cơ thủ mệnh lại thêm các sao tốt hợp lại dễ thành công, đa mưu túc trí. Bản chất sao này là thiện tâm không ưu điều bất nhân, bất nghĩa cho nên bất đắc chí thường ưa ở ẩn chốn lâm tuyền và dễ say vào mùi đạo.
Nữ mệnh có sao Thiên Cơ gặp hung càng hung, gặp sát càng sát, nếu đi cặp cùng Thiên Lương là người đàn bà tháo vát khéo léo, nội trợ giỏi.
Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :
<< Thiên Cơ ích thọ chi tinh, thủ Thân Mệnh cung là người dị thường giao hội cùng các sao Thiên Lương, Tả Hữu, Xương Khúc làm quan văn thì thanh hiền, làm vũ chức thì trung lương. Nếu ở hãm địa gặp Tứ Sát xung phá là hạ cách. Thiên Cơ ngộ Thiên Lương, Thất Sát nên tìm đến cảnh thanh nhàn của tăng đạo. Đại tiểu hạn gặp Thiên Cơ sẽ thay điỏ công việc, lập cơ sáng nghiệp. Nữ mệnh Thiên Cơ có nhiều sao tốt củng chiếu vượng phu ích tử, nếu có Quyền Lộc sẽ là mệnh phu nhân không may gặp Kình Đà, Hóa Kị xung phá thành ra đàn bà hạ tiện khắc phu hại tử>>.
Ngọc Thiềm tiên sinh làm bài ca về sao Thiên Cơ như sau :
Thiên Cơ huynh đệ chủ
Nam đẩu chính diệu tinh
Tác sự hữu thao lược
Bẩm tính tối cao minh
Sở vi tối hảo thượng
Diệc khả tác quần anh
Hội cát chủ hưởng phúc
Nhập cách cư hàn lâm
Cự Môn đồng nhật ví
Vũ chức yểm biên đình
Diệc yêu quyền phùng sát
Phương khả lập công danh
Thiên lương  tinh đồng bị
Định tác đạo dữ tăng
Nữ nhân nhược phùng thử
Tính sảo tất dâm bòn
Thiên ĐỒng dữ Xương Khúc
Tụ củng chủ hoa vinh
Thìn Tuất Tí Ngọ địa
Nhập miếu hữu công danh
Nhược tại Dần Mùi Sửu
Thất Sát tinh Phá Quân
Huyền quang tai bất trắc
Dương Đà cập Hỏa Linh
Nhược dữ chư sát hội
Tai hoa hữu hư kinh
Lưỡng hạn làm thử tú
Sự tất hữu biến canh
Nghĩa là :
<< Thiên Cơ sao của trí tuệ, mưu cơ và nhân nghĩa nên đồng bạn bè thủ túc, làm việc thao lược cao minh, gặp nhiều sao tốt trợ lức nổi tiếng văn chương, đi cặp cùng sao Cự Môn khả dĩ lên cao với võ nghiệp nhưng Thiện Cơ lại rất cần Quyền Sát công danh mới oanh liệt. Hội cùng sao Thiên Lương dễ chán trần tục ưa miền tăng đạo. Nữ mệnh Thiên Cơ hãm địa chủ dâm bòn, nếu được Thiên Đồng, Xương Khúc hì vinh hoa. Các cung Tí, Ngọ là miếu địa của Thiên Cơ.
Bình thường Tị Hợi, Thìn Tuất, hãm địa là Sửu,Mùi ngộ Phá Quân,Tử Sát, Hỏa Linh, Dương Đà dễ xảy ra tai họa. Đại tiểu hạn gặp Thiên Cơ thì công việc thay đổi>>.
Những câu phú về Thiên Cơ ghi trong Tử Vi đẩu số toàn thư gồm có :

  • Cơ lương đồng chiêu mệnh Thân Thiên Không nghi tăng đạo.(Thân hoặc mệnh gặp Không Vong, Thiên Cơ đơn thủ Thiên Lương chiếu nên đi tu).
  • Cơ lương hội họp thiện đàm bình, cư Tuất diệt vi mỹ luận. (Thiên Cơ hội với sao Thiên Lương giỏi bàn việc quan, số ông Mạnh Tử cung Thiên Di đóng ở Tuất có hai sao Cơ, Lương).
  • Cơ Lương thủ mệnh gia cát diệu phú quí từ tường.(Thiên Cơ, Thiên Lương thủ mệnh thêm các sao tốt, phú quí, Nếu gặp Thiên Hình,Hóa Kị dễ chán mùi rồi thế lụy).
  • Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân. (Mệnh Thân và các cung tam hợp xung chiếu có đủ bốn sao trên đây nếu không có những cát tinh khác trợ lực thì làm công chức quèn. Gặp Kiếp Không Hóa Kị xuống hạ cách).
  • Thiên Cơ gia ác sát đồng cung, Cầu du thử thiết. (Cùng ở một cung có quá nhiều ác sát bao vây Thiên Cơ).

Cự hãm Thiên Cơ vi Phá Cách. (Cự mộn ở hãm địa gặp Thiên Cơ là phá Cách, đàn bà mệnh đóng tại Dần Thân Mão Dậu gặp Thiên Cơ,Cự Môn tuy phú quí nhưng dâm dục, hạ tiện).

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top