Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thiên Đồng trong Tử vi đẩu số toàn thư

Hỏi: sao Thiên đồng chủ về điều gì?

天同星屬水,乃南方第四星也,為福德宮之主宰.

Đáp viết: Sao Thiên Đồng tinh thuộc Thủy, nãi nam phương đệ tứ tinh dã, vi Phúc đức cung chi chủ tể.

Tạm dịch

Sao thiên đồng thuộc thủy, là sao thứ 4 trong chòm sao nam đẩu, là chủ tể của cung phúc đức.

Phục vân:

化福最喜遇吉曜,助福添祥,為人廉潔,貌稟清奇.有機樞無亢激,不怕七殺相侵,不怕諸殺同纏.限若逢之,一生得地,十二宮中皆曰福,無破定為祥.

Hóa phúc tối hỉ ngộ cát diệu, trợ phúc thiêm tường, vi nhân liêm khiết, mạo bẩm thanh kì. Hữu cơ xu vô kháng kích, bất phạ thất tát tương xâm, bất phạ chư sát đồng triền. Hạn nhược phùng chi, nhất sinh đắc địa, thập nhị cung trung giai viết phúc, vô phá định vi tường.

Tạm dịch

Hóa phú nên rất thích gặp cát tinh, có them cát tinh thì phúc càng mạnh, là người liêm khiết, tướng mạo thanh kỳ. Cơ trí nhưng không cao ngạo, không sợ thất sát xâm phạm, cũng không sợ sát tinh đồng cung. Nếu hạn gặp Thiên đồng miếu vượng, tại 12 cung đều gọi là phúc, không có sát tinh xung phá ắt rất tốt.

Hi di tiên sinh viết:

天同南斗益算保生之星,化祿為善,逢吉為祥,身命值之,主為人謙遜,稟性溫和.必慈鯁直,文墨精通,有奇志無凶激.不忌七殺相侵,不畏諸兇同度,十二宮中皆為福論.遇左右昌梁貴顯,喜壬乙丙生人,巳亥得地.不宜六庚生人居酉地,終身不守.會四殺居巳亥為陷,殘疾孤剋.女人逢殺沖破,刑夫剋子.梁月沖破,合作偏房,僧道宜之,主享福.

Thiên Đồng Nam đẩu ích toán bảo sinh chi tinh, hoá Lộc vi thiện, phùng cát vi tường, Thân Mệnh trị chi, chủ vi nhân khiêm tốn, bẩm tính ôn hòa. Tất từ ngạnh trực, văn mặc tinh thông, hữu kì chí vô hung kích. Bất kị thất sát tương xâm, bất úy chư hung đồng độ, thập nhị cung trung giai vi phúc luận. Ngộ Tả Hữu xương lương quý hiển, hỉ Nhâm Ất Bính sinh nhân, Tị Hợi đắc địa. Bất nghi lục Canh sinh nhân cư Dậu địa, chung thân bất thủ. Hội tứ sát cư Tị Hợi vi hãm, tàn tật cô khắc. Nữ nhân phùng sát xung phá, hình phu khắc tử. Lương Nguyệt xung phá, hợp tác thiên phòng, tăng đạo nghi chi, chủ hưởng phúc.

Tạm dịch

Sao Thiên đồng là sao nam đẩu, có lợi cho việc sinh nở, hoá Lộc là thiện, rất tốt khi gặp cát tinh, Sao Thiên đồng thủ Thân Mệnh là người khiêm tốn, bẩm tính ôn hòa. Là người nhân từ ngay thẳng, văn mặc tinh thông, ý chí và nội tâm mạnh nhưng không phải kiểu bất chấp. Không sợ thất sát xâm phạm, không sợ hung tinh đồng độ, trong 12 đều luận là phúc. Gặp Tả Hữu Văn Xương, Thiên Lương thì quý hiển, tốt cho người sinh năm Ất Bính Nhâm, đắc địa ở Tị Hợi. Ở cung Dậu không thích hợp với nười sinh năm Canh, chủ tàn tật cô khắc.

Người nữ Thiên đồng gặp hung sát xung phá, hình phu khắc tử. Lương Nguyệt xung phá, làm lẽ thiếp, theo tăng đạo, chủ hưởng phúc.

Minh Tuệ – founder Tử Vi Sài Gòn dịch và biên soạn

Leave a comment

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top