Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thiên Lương ở cung Phu thê

Sao Thiên Lương ở cung phu thê là một con sao chủ về sự cô khắc, không tốt cho cung phu thê, sao Thiên Lương chỉ mạnh và tốt khi ở cung phụ mẫu.

Tìm hiểu sao Thiên Lương ở cung phu thê

Thiên lương ở cung Phu thê, chủ về mối tình đầu thất bại, nếu gặp sát tinh thì chủ về vong tình, đến nỗi thống khổ. Nếu gặp thêm phụ tá tinh (Tả hữu, Xương khúc, dâm tinh, ám tinh) thì chủ về chuyện tình tay 3 hoặc có người thứ 3 xen vào.

Nếu không có sát tinh xâm phạm, mà chỉ có cát tinh thì chủ tình yêu cuồng nhiệt và bị ngăn trở, hoặc có thể vì nguyên nhân khách quan mà phải chia tay nữa đường, sau đó lại gặp nhau.

Thiên Lương cùng Thiên Mã đồng cung, chủ Phu thê vì hoàn cảnh mà phải phân ly, có thể là công việc hoặc do 1 tác động ngoại cảnh nào đó.

Nữ mệnh Thiên Lương Thiên Mã, gặp Xương Khúc chủ vị hôn phu phong lưu. Tuy có trách nhiệm với gia đình nhưng vẫn chủ về ngoại tình bên ngoài, chính vì thế mà gây bất lợi cho việc tình cảm gia đình. Nếu có sát tinh chiếu về hoặc đồng cung, nhất là Hỏa tinh Linh tinh chủ Phu thê đồng sàng dị mộng.

Thiên Lương tối kỵ Dương Đà, chủ lời gièm pha, thị phi, nên phải chịu nhiều áp lực về tinh thần.

Thiên Lương ở cung Phu thê có thể bị Thái Dương giải trừ tính cô khắc, vì thế Thiên Lương khi ở cung Phu thê thì phải xem Thái Dương đóng tại cung nào, có đắc địa hay không, nếu đắc thì tốt mà hãm thì hung.

Thiên Lương ở cung Phu thê chủ phu thê phải chênh lệch tuổi tác, càng lớn tuổi càng tốt, hoặc đã qua 1 đời chồng đối với phụ nữ sẽ hóa giải sự chia ly, mất mát. Nam có thể cưới vợ nhỏ hơn 3 tuổi hoặc hơn (theo như các vị tiền bối, nhưng thời nay đã khác, sự chênh lệch tuổi có vẽ phải cao hơn nữa. Nữ lấy chồng lớn tuổi, lớn hơn 5 đến 8 tuổi hoặc hơn thế nữa.

Thiên Lương ở cung Phu thê, nếu trước hôn nhân không có sự ngăn trở, thì chú ý sau khi kết hôn sẽ có thời gian xa cách (xa cách về tinh thần hoặc xa cách về thể xác). Nếu Đà la đồng cung thì chủ sóng gió bất thường.

Thiên Lương ở 2 cung Tí Ngọ thì Thiên Lương ở Tí đẹp hơn Thiên Lương ở Ngọ (vì Thiên Lương ở Tí thì Thái Dương đắc địa ở Ngọ). Thiên Lương ở Tí cho dù có li hôn thì vẫn còn vương tơ lòng.

Ở 2 cung Tí Ngọ Thiên Lương và Thái Dương đối nhau, nếu Thái Dương hóa Kỵ chủ người kia phải chịu liên lụy với cái xấu của mình.

Thiên Lương ở 2 cung Tí Ngọ, Thái Âm hóa Kỵ, thì chủ phối ngẫu nghèo khó hoặc xuất thân nghèo khó. Nếu Thái Âm hóa Lộc, lục cát hội chiếu thì chủ phối ngẫu xuất thân giàu có, hoặc sự nghiệp rất lớn.

Chú ý: Bài viết còn nhiều sơ sài và còn khá nhiều lỗi nhỏ. Để phán đoán chính xác cần phải kết hợp thêm với nhiều yếu tố khác.

Người viết: Minh Tuệ

THAM GIA: GROUP LUẬN GIẢI VÀ THẢO LUẬN TỬ VI

 

Leave a comment

0.0/5