Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thiên Lương trong Tử vi đẩu số toàn thư

Sao Thiên Lương ngũ hành thuộc thổ, là sao thứ hai trong chòm sao nam đẩu. Quản về thọ, hóa khí là ấm là phúc thọ, chủ phụ mẫu dạy dỗ để con cái tốt đẹp hơn.

Vào Thân Mệnh là người có tính tình lỗi lạc, là người có tướng mạo bệ phệ khiêm nhường, vô tư.

Làm việc quả quyết, ở thân phúc cùng tử tôn là ấm.

Sao Thiên Lương gặp Xương Khúc ở cung tài, gặp Thái Dương ở Phúc Đức tam hợp, thanh danh vẹn toàn.

Hỏi: sao Thiên Lương chủ những điều gì?

天梁屬土,南斗第二星也.司壽化氣為蔭為福壽,乃父母之主命化暴戾為祥和.於人命則性情磊落,於相貌則厚重溫謙,循直無私.臨事果決,蔭於身福及子孫.遇昌曲於財宮,逢太陽於福德三合,乃萬全聲名.顯於王室職位,臨於風憲.若逢耗曜,更逢天機及殺,宜僧道,亦受王家制誥.逢貪巨同度而亂禮亂家.居奴僕,疾厄,相貌作豐餘之論.見廉貞刑忌,必無災厄剋激之虞;遇火鈴刑暗,亦無征戰之撓.太歲沖而為福,白虎臨而無殃.論而至此,數決窮通之論也.命或對宮有天梁主有壽,乃極吉之星.

Đáp viết:

Sao Thiên Lương thuộc Thổ, Nam đẩu đệ nhị tinh dã. Ti thọ hóa khí vi ấm vi phúc thọ, nãi Phụ mẫu chi chủ mệnh hóa bạo lệ vi tường hòa.

Vu nhân mệnh tắc tính tình lỗi lạc, vu tướng mạo tắc hậu trọng ôn khiêm, tuần trực vô tư.

Lâm sự quả quyết, ấm vu thân phúc cập tử tôn. Ngộ Xương Khúc vu tài cung, phùng Thái Dương vu Phúc đức tam hợp, nãi vạn toàn thanh danh. Hiển vu vương thất chức vị, lâm vu phong hiến. Nhược phùng háo diệu, canh phùng Thiên Cơ cập sát, nghi tăng đạo, diệc thụ vương gia chế cáo. Phùng tham cự đồng độ nhi loạn lễ loạn gia. Cư Nô bộc, tật ách, tương mạo tác phong dư chi luận. Kiến Liêm Trinh hình kị, tất vô tai ách khắc kích chi ngu; Ngộ Hỏa linh hình ám, diệc vô chinh chiến chi nạo. Thái Tuế trùng nhi vi phúc, Bạch hổ lâm nhi vô ương. Luận nhi chí thử, sổ quyết cùng thông chi luận dã. Mệnh hoặc đối cung hữu Sao Thiên Lương chủ hữu thọ, nãi cực cát chi tinh.

Hi di tiên sinh đáp

天梁南斗司壽之星,化氣為蔭為壽.佐上帝威權,為父母主,生人清秀溫和,形神穩重,性情磊落,善識兵法.得昌曲左右加會,位至台省.在父母宮則厚重威嚴,會太陽於福德,極品之貴.戊己生人合局,若四殺沖破則苗而不秀,逢天機耗曜,僧道清閑.於貪巨同度,則敗倫亂俗.在奴僕疾厄作豐餘之論.廉貞刑忌見之,必無剋敵之虞.火鈴刑暗遇之,亦無征戰之撓.太歲沖而為福,白虎會而無災.奏書會則有意外之榮,青龍動則有文書之喜.小耗大耗交遇所幹無成,病符官符相侵不為災論.女人吉星入廟,旺夫益子,昌曲左右扶持封贈,羊陀火忌沖破,刑剋招非不潔,僧道宜之.

Sao Thiên Lương Nam đẩu ti thọ chi tinh, hóa khí vi ấm vi thọ. Tá thượng đế uy quyền, vi Phụ mẫu chủ, sinh nhân thanh tú ôn hòa, hình thần ổn trọng, tính tình lỗi lạc, thiện thức binh pháp. Đắc Xương Khúc Tả Hữu gia hội, vị chí thai tỉnh.

Sao Thiên Lương Tại Phụ mẫu cung tắc hậu trọng uy nghiêm, hội Thái Dương vu Phúc đức, cực phẩm chi quý. Mậu kỷ sinh nhân hợp cục, nhược tứ sát trùng phá tắc miêu nhi bất tú, phùng Thiên Cơ háo diệu, tăng đạo thanh nhàn. Vu tham cự đồng độ, tắc bại luân loạn tục. Tại Nô bộc tật ách tác phong dư chi luận. Liêm Trinh hình kị kiến chi, tất vô khắc địch chi ngu. Hỏa linh hình ám ngộ chi, diệc vô chinh chiến chi nạo.

Thái Tuế trùng nhi vi phúc, Bạch hổ hội nhi vô tai. Tấu thư hội với sao Thiên Lương tắc hữu ý ngoại chi vinh, thanh long động tắc hữu văn thư chi hỉ. Tiểu hao Đại hao giao ngộ sở cán vô thành, bệnh phù Quan Phù tương xâm bất vi tai luận. Nữ nhân cát tinh nhập miếu, vượng phu ích tử, Xương Khúc Tả Hữu phù trì phong tặng, Dương Đà Hỏa kị trùng phá, hình khắc chiêu phi bất khiết, tăng đạo nghi chi.

Tử vi đẩu số toàn thư

Dịch và Bình chú: MInh Tuệ

Leave a comment

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top