Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thiên Mã – Tử vi đẩu số diễn nghĩa

Sao Thiên Mã – trích trong sách “Tử vi đẩu số diễn nghĩa”

– dịch và biên soạn: Minh Tuệ

Sao Thiên Mã tại số chủ về di chuyển, dịch chuyển, chạy nhanh, thích nhanh chóng nhập mệnh là người hiếu động, nôn nóng, hấp tấp, thích hoạt động, gặp thiện thì thiện gặp hung thì ác.

Thiên mã tốt khi ở Mệnh tam phương tứ chính có Lộc tồn, Hóa Lộc chiếu về. Sao Thiên Mã không gặp Không Kiếp đó là cách Lộc Mã giao trì, tài quan song mỹ.

 

Sao Thiên Mã gặp Thái Âm ở Hợi, không gặp Không Kiếp là tài mã, nhất sinh phú túc.

Danh vi tài mã, nhất sinh phú túc
Danh vi tài mã, nhất sinh phú túc

Thiên mã gặp Thái Dương ở cung Tỵ, không gặp Không Kiếp, đó chính là quý mã, 1 đời danh quý.

Danh vi quý mã, nhất sinh nhân nhân nhi quý
Danh vi quý mã, nhất sinh nhân nhân nhi quý

Thiên Mã hội Vũ Tướng ở cung Dần, không gặp Không Kiếp là cách “tài ấn tọa mã”, phú quý song toàn.

tài ấn tọa mã,, phú quý song toàn
Tài ấn tọa mã, phú quý song toàn.

Thiên Mã hội Tử Vi, Thất Sát ở cung Tỵ, không gặp Không Kiếp là cách “danh vi quyền mã, khả chưởng quyền uy”.

danh vi quyền mã, khả chưởng quyền uy
Danh vi quyền mã, khả chưởng quyền uy

Gặp Đà La là “chiết túc mã” – ngựa gãy chân, gặp Hỏa tinh là “chiến mã” – ngựa ngoài chiến trường, đều chủ về hung chứ không phải là cát.

Gặp Không Kiếp là “tử mã” – ngựa chết – cả đời lao lực mà bất thành.

Đại hạn đi vào vận hạn tốt, sự nghiệp phát triển thuận lợi, đi xa cũng thuận lợi, gặp hành hạn xấu thì đi xa bất lợi, nên “tĩnh” không nên “động”.

Thiên Mã kỵ gặp những sao đào hoa, gọi là đào hoa sát làm cho tình cảm có nhiều biến chuyển, hành hạn gặp những sao đào hoa cũng cần phải cẩn thận.

Sao Thiên mã nhập cung Tật ách dễ mắc bệnh di truyền.

Nhập cung Thân hoặc cung Tật ách, Nam dễ bị bệnh di tinh, Nữ dễ bệnh bạch đới

Ưu điểm: thẳng thắn thích giao du bạn bè, chịu khó làm việc, tính cách độc lập nhưng đối với mọi người vẫn khoan hậu, đi ra ngoài gặp nhiều may mắn, nhiều kiến thức.

Khuyết điểm: sao Thiên mã nóng tính, hay xúc động, thiếu kiên nhẫn dễ bị phân tâm, tự làm mình lao tâm lao lực.

Xem thêm:

Sao Cô thần – Tử vi đẩu số diễn nghĩa

Leave a comment

0.0/5