Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Thiên Phủ trong Tử vi đẩu số toàn thư – Minh Tuệ dịch và bình chú

Sao Thiên Phủ là sao trong chòm sao nam đẩu, là sao chủ về duyên thọ, giải ách, chủ cung mệnh. Là sao thượng tướng trấn quốc, tại đẩu quản về quyền, tại số quản Tài bạch, điền trạch, là thần của y lộc.

Hỏi: sao Thiên Phủ chủ những điều gì?

天府屬土,南斗主令第一星也.為財帛之主宰,在斗司福權之宿,會吉皆為富貴之基,定作文昌之論.

Thiên Phủ thuộc Thổ, Nam đẩu chủ lệnh đệ nhất tinh dã. Vi Tài bạch chi chủ tể, tại đẩu ti phúc quyền chi túc, hội cát giai vi phú quý chi cơ, định tác Văn Xương chi luận.

Tạm dịch

Sao Thiên Phủ thuộc thổ, là sao thứ nhất trong chòm sao nam đẩu, chủ lệnh. Là chủ tể của cung Tài bạch, tại Đẩu là sao chủ phúc quyền, hội cát cơ bản chủ về phú quý, có thể nói là người chủ về thông minh, khoa bảng.

Hi di tiên sinh viết

天府乃南斗延壽解厄之星,又曰司命.上相鎮國之星,在斗司權,在數則職掌財帛,田宅,衣祿之神.為帝之佐貳,能制羊陀為從,能化火鈴為福.主人相貌清奇,稟性溫良端雅.與昌曲會,必登首選.逢祿存武曲,必有巨萬之富.

Thiên Phủ nãi Nam đẩu duyên thọ giải ách chi tinh, hựu viết ti mệnh. Thượng tướng trấn quốc chi tinh, tại đẩu ti quyền, tại số tắc chức chưởng Tài bạch, Điền trạch, y lộc chi thần. Vi đế chi tá nhị, năng chế Dương Đà vi tòng, năng hóa Hỏa Linh vi phúc. Chủ nhân tướng mạo thanh kì, bẩm tính ôn lương đoan nhã. Dữ Xương Khúc hội, tất đăng thủ tuyển. Phùng Lộc tồn Vũ Khúc, tất hữu cự vạn chi phú.

Tạm dịch

Sao Thiên Phủ là sao trong chòm sao nam đẩu, là sao chủ về duyên thọ, giải ách, chủ cung mệnh. Là sao thượng tướng trấn quốc, tại đẩu quản về quyền, tại số quản Tài bạch, điền trạch, là thần của y lộc. Là đế tinh, có thể chế được Dương Đà làm quyền, có khả năng hóa Hỏa Linh thành phúc. Chủ nhân tướng mạo thanh kỳ, bẩm tính ôn lương đoan nhã. Cùng Xương Khúc hội, tất đỗ đạt cao. Gặp Lộc tồn Văn Khúc, tất là người giàu có.

Nếu nói Tử vi là vua, Thiên Phủ giống như là thượng tướng để bình ổn quốc gia. Thiên Phủ bình thường không sợ Dương Đà bởi có thể chế được Dương Đà làm quyền, và hóa Hỏa Linh làm phúc, Thiên Phủ lại sợ Không Kiếp, Kỵ. Bởi vì, Thiên phủ là tài tinh gặp Không, Kiếp, Kỵ tất tổn thương tài, Thiên phủ ở cung mệnh gặp Không, Kiếp, Kỵ thì phúc hao tổn vậy.

Sao Thiên Phủ và sao Tử Vi có mối quan hệ tương hỗ:

Tử vi là bắc đẩu chủ, là thiên hoàng, là đế tọa, là thiên tử, là hoàng đế.

Thiên phủ là nam đẩu chủ, là địa hoàng, là hậu tọa, là thân vương, là tể tương.

Bí vân:

天府為祿庫,命逢終是富是也.不喜四殺沖破,雖無官貴,亦主財田富足.以田宅財帛為廟樂,以奴僕相貌為陷弱.以兄弟為平常,命逢之得相佐,主夫妻子女不缺.若值空亡是為孤立,不可一例而推斷,大抵此星多主吉.

Thiên Phủ vi lộc khố, mệnh phùng chung thị phú thị dã. Bất hỉ tứ sát xung phá, tuy vô quan quý, diệc chủ tài điền phú túc. Dĩ Điền trạch Tài bạch vi miếu nhạc, dĩ nô bộc tướng mạo vi hãm nhược. Dĩ Huynh đệ vi bình thường, mệnh phùng chi đắc tướng tá, chủ phu thê tử nữ bất khuyết. Nhược trị Không vong thị vi cô lập, bất khả nhất lệ nhi thôi đoạn, đại để thử tinh đa chủ cát.

Tạm dịch

Sao Thiên Phủ là kho lộc, vào mệnh cuối cùng sẽ giàu có

Không thích tứ sát xung phá, tuy không quan quý, nhưng cũng chủ tài điền đầy đủ. Lấy cung Điền trạch, Tài bạch làm miếu nhạc, lấy cung nô bộc phụ mẫu làm hãm nhược, ở cung huynh đệ thì bình thường. Mệnh Thiên Phủ mà đắc được tướng tá, chủ phu thê tử nữ không thiếu. Nếu nằm trên đất Không vong là bị cô lập, không thể như nhau mà suy đoán, nhưng tóm lại Thiên Phủ mang nhiều ý nghĩa tốt.

Thiên Phủ sợ gặp Không vong. Thiên Phủ gặp Không Kiếp như cái kho khố bị trộm, bị ăn cướp, tài phúc đều bị hao tổn, không được luận như khi có tứ sát xung phá chỉ là không có quan quý nhưng tài điền đầy đủ được. Phần này phải phân định rỏ ràng.

Hựu viết:

此星不論諸宮皆吉,女命得之清正機巧,旺夫益子,雖見沖破,亦以善論,僧道宜之有師號.

Thử tinh bất luận chư cung giai cát, nữ mệnh đắc chi thanh chính cơ xảo, vượng phu ích tử, tuy kiến xung phá, diệc dĩ thiện luận, tăng đạo nghi chi hữu sư hào.

Sao Thiên Phủ bất luận ở cung nào cũng đều tốt, nữ mệnh gặp nó là người thanh chính, nhanh nhạy, linh hoạt, vượng phu ích tử, dù gặp xung phá vẫn lấy thiện mà luận, có làm tăng đạo cũng có danh tiếng.

Ca viết

天府為祿庫,入命終是富,

萬傾置田庄,家資無論數,

女命坐香閨,男人食天祿,

此是福吉星,四外無不足

Thiên Phủ vi lộc khố, Nhập mệnh chung thị phú,

Vạn khuynh trí điền trang, gia tư vô luận số,

Nữ mệnh tọa hương khuê, Nam nhân thực thiên lộc.

Thử thị phúc cát tinh, tứ ngoại vô bất túc.

Tạm dịch

Thiên Phủ là kho lộc, nhập mệnh cuối cùng cũng phú,

Đất đai, nhà cửa nhiều không đếm hết

Nữ mệnh ở nơi sang quý, nam nhân được lộc trời

Đó là phúc tinh cát tinh, khắp nơi đều đầy đủ. 

Tử vi đẩu số toàn thư – Minh Tuệ dịch và bình chú

 

Đọc thêm:

Sao Tử vi trong Tử vi đẩu số toàn thư

Sao Thiên Đồng trong Tử vi đẩu số toàn thư

Leave a comment

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top