Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Tử Vi – Tử vi đẩu số toàn thư

SAO TỬ VI – Tử vi đẩu số toàn thư

Hỏi :  Sao Tử Vi tính chủ những điều gì ?
Đáp : Tử Vi thuộc hành thổ là vị sao ở ngôi tôn trong các vị sao. Mệnh con người ta trước phải căn cứ vào Tử Vi để từ đấy mà lập thành số.
Tử Vi ở nơi miếu vượng là cực tốt, rơi vào hãm địa là cực hung.
Tử Vi cần đi cặp với  Phụ , Bật, Thiên Tướng, Xương Khúc, Khôi Việt , Nhật Nguyệt và Lộc Tồn.
Ở ngôi tôn đúng miếu địa Tử Vi có thể làm tiêu bách ác chế như các sao hung hãn như Thất Sát, Hỏa Tinh, Linh Tinh.
Tử Vi có Lộc Tồn lại thêm Nhật Nguyệt tam hợp chiếu thì quý bất khả ngôn.
Tử Vi thiếu Phụ Bật đồng hành ví như ông vua mất triều thần gọi bằng cô quân,tốt đẹp giảm nhiều lắm.
Vi gặp toàn sao hung ví như tiểu nhân lấn quyền đuổi quân tử ra đứng đường sẽ trở nên người gian trá bất thiện.
Tử Vi hội Liêm Trinh không thấy Tả Hữu Tướng Tá thường làm anh tiểu lại.
Tử Vi nên vào cung Mệnh Thân, cung Quan, cung Phúc Đức nếu Tử Vi ngồi tại cung Tật Ách, Nô Bộc là sai, giảm mất uy quyền dù có sự trợ giúp cũng không thành phúc lớn.
Tử vi đóng vào các cung Quan Lộc, Thân Mệnh mà được tam hợp xung chiếu có Tả Hữu ,Thiên Tướng hay Lộc Tồn ngộ Thiên Mã không bị Không vong  cản trở là quý.
Tử Vi mà khuất phục được Thất Sát để dùng Thất Sát làm quyền uy là cách về Võ.
Tử Vi nhờ lực Văn Khúc là cách về Văn.
Tử Vi ở cung Tài Bạch  hay Điền Trạch đồng cư cùng Thiên Tướng, Thiên Phủ lại thêm Lộc cung và Tả Hữu hộ vệ tất làm tài phú chi quan.
Ở cung Tử Tức có Tả Hữu thì sinh quý tử , đứng một mình thì cô độc.
Hi Di Trần Đoàn tiên sinh viết :
<<  Tử Vi là đế tòa, có thể giáng phúc tiêu tai ở các cung, hóa giải tính ác hư của các sao hung, chế phục Hỏa linh, trị sao Thất Sát, được sự trợ giúp của Tả Hữu, Phủ Tướng  đều quyền quý, nếu không được quý cũng phú. Bị Tứ Sát xung phá, Tử Vi khả dĩ chống đối đỡ giảm tai hại. Tử vi gặp Phá Quân tại các cung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì làm tôi bất trung, làm con bất hiếu. Số đàn bà con gái có Tử Vi ở mệnh Tứ Sát xung phá không đến nỗi phải rơi vào cảnh hà tiện>>.
Câu trên đây của Trần Đoàn tiên sinh có đoạn :
<< Tử Vi nhược ngộ Phá Quân tại Thìn ,Tuất, Sửu, Mùi chủ vi thần bất trung vi tử bất hiếu>> hơi khác lý thuyết Tử vi ở nước ta chỉ nói rằng  : << Giai bất nhân Phá Quân  Thìn Tuất>> mà thôi không thấy nói đến Sửu Mùi  đồng thời cho rằng mỗi lần Phá Quân  gặp Tử Vi ở Sửu Mùi  Phá Quân bị Tử Vi khuất phục.

Ngọc Thiềm tiên sinh có câu ca về Sao Tử Vi như sau :

Tử Vi nguyên thuộc thổ
Quan Lộc quan chủ tính
Hữu tướng vi hữu dụng
Vô tướng vi vô quân
Chư cung giai giáng phúc
Phùng hung phúc tự thân
Văn Cương phát khoa giáp
Vũ khúc thu hoàng ân
Nữ nhân hội đế tòa
Ngô cát sự quý nhân
Nhược  dữ đào hoa hội
Phiêu lãng lạc phong trần
Kình Dương tỏa linh tụ
Thử thiết cẩu thâu quần
Tam phương hữu cát củng
Phương tác quý nhân bình
Nhược hoàn vô Phụ Bật
Chư ác cộng ẩm lăng
Đế vi vô đạo chủ.
Nghĩa là :
Tử Vi thuộc hành thổ, chủ tinh về quan tước, phải  có tướng ta mới hữu dụng, không tướng tá là ông vua bị vây. Nó khả dĩ giáng phúc cho các cung, gặp hung nó chống đỡ, đi với Văn Xương thì thi đỗ, đi với Văn Khúc dễ có tước vua ban. Nữ mệnh gặp Tử Vi đi cùng nhiều sao tốt sẽ lấy chồng sang quí. Nếu Tử Vi gặp cùng Đào Hoa, Nữ mệnh phiêu lãng phong trần. Tử Vi tụ tập với Kình Dương, Hỏa , Linh là chơi với phường ăn cắp chỉ đi du thủ du thực. Tam phương phải thấy sao tốt hội cùng Tử Vi mới có thể gọi là quý. Thiếu Tả Phù, Hữu Bật để các ác tính uống rượu lăng nhục chủ là loại vua vô đạo.
Tử Vi miếu ở cung Dần Ngọ, vượng địa ở cung Thân Hợi, Thìn, Tỵ, Tý, Sửu, Mùi, Bình thường Mão Dậu. Sao này không có hãm địa vì nó tự giải cứu được.

 • Tử vi cư Tí, Ngọ, Khoa, Quyền, Lộc chiếu tối vi kỳ ( Tử Vi ngồi ở cung Tí cung Ngọ được Khoa  Quyền Lộc tam phương chiếu tới gọi là cách ngưỡng diện triều đẩu, số rất kỳ lạ ).
 • Tử Vi nam Hợi nữ Dần  cung, Nhâm Giáp sinh nhân phú quý đồng. (Sao Tử Vi số con trai đóng tại cung hợi, số con gái đóng tại cung Dần , Những người tuổi  Giáp tuổi nhâm đều phú quý).
 • Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không, tứ sát đa vi thoát tục chi tăng. (Tử Vi ngồi ở cung Mão, cung Dậu bị Tứ Sát) là Kình, Đà, Hỏa, Linh vây hãm cùng với Kiếp Không chỉ nên đi tu cho thoát tục là tốt hơn cả) .
 • Tử Vi, Thiên Phủ toàn y phụ bật chi công. (Tử Vi và Thiên Phủ cần dựa vào hai sao Tả Phụ Hữu Bật mới dễ bề phú quý).
 • Tử Phủ đồng cung vô sát tấu, Giáp nhân hưởng phúc chung thân. ( Hai sao Tử Vi, Thiên Phủ đồng cung ở Dần cà thân thủ mệnh, những người tuổi  Giáp hương phúc suốt đời nếu không gặp những sát tinh làm hỗn).
 • Tử Phủ đồng cung lâm Tị Hợi nhất triều phú quý song toàn. (Tử Vi , Thiên Phủ ở cùng một cung Tị  hoặc Hợi thì được cả giàu lẫn sang).
 • Tử phủ triều viên, lộc phùng chung thân phúc hậu chí tam công. (Tử Vi , Thiên Phủ cùng ở Thân hoặc Dần lập mệnh lại thêm các sao tốt khác nhất là sao Lộc Tồn suốt đời phúc hậu, chức đến Tam công).
 • Tử vi, Phụ bật đồng cung nhất hô bách nặc . (Tử Vi, cùng ở một cung với hai sao Tả Phụ, Hữu Bật gọi một lời trăm người thưa. Nếu Phụ Bật ở tam hợp hay xung chiếu thì không tốt bằng).
 • Tử Phủ hiệp mệnh vi quí cách. (Hai sao Tử Phủ giáp cung mệnh là quí cách).
 • Tử Phủ Kình Dương tức cự thương, (Tử Vi Thiên Phủ hội với Kình Dương nếu được Vũ Khúc ở cung Thiên Di chiếu sang càng hay số kinh thương lớn).
 • Tử Vi, Xương Khúc phú quí khả kỳ. (Tử Vi hội cùng hai sao Văn Xương, Văn Khúc có thể ngồi đợi giàu sang tới).
 • Tử Lộc đồng cung Nhật Nguyệt chiếu, quí bất khả ngôn. (Tử Vi cùng một cung với Lộc, có Thái Âm, Thái Dương chiếu, đại quý tộc).
 • Tử Vi, Thất Sát, Hóa Quyền phản tác trinh tường. ( Tử vi chế phục Thất Sát lại có Hóa Quyền, công danh hiển đạt ).
 • Tử Vi, Phá Quân vô Tả Hữu cát diệu hung ác tế lại chi đồ. (Sao Tử Vi đi với Phá Quân, không thấy có Tả Hữu hay sao tốt là loại ác bá cường hảo).
 • Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân hội Dương Đà khi công họa loạn. (Các sao tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân đi cặp hội với Kình Dương, Đà La, người ưa gây rối, phản bội, chỉ nên buôn bán chớ ham chức vị).
 • Tử Vi, Quyền Lộc ngộ Dương Đà, tuy hoạch cát nhi vô đạo. (Tử Vi mặc dầu có Quyền Lộc chiếu mà gặp Dương Đà sang quý nhưng tâm bất chính ).
 • Tử vi, Thất sát gia không vong hư danh thụ ẩm. (Đi với Thất Sát lại gặp sao Thiên không, chỉ có hư danh, hưởng chút tiếng tăm của ông cha lưu cho con cháu).
 • Tử Phá lâm mệnh ưa Thìn, Tuất, Sửu, Mùi được nhiều cát tinh trợ giúp là số phú quý nhưng lòng gian tham, quỷ quyệt).
 • Tử, Phá, Tham Lang vi chí dâm, nam nữ tà dâm. (Các sao Tử Vi, Tham Lang, Phá Quân, tụ lại với nhau là người đa dâm, trai hay gái tà dâm. Phú nôm của tiền nhân ta có câu: “Tử, Tang Tả hữu hội trung. Có người con gái lộng chồng tìm ra” chẳng hiểu có phải căn cứ ở câu phú chữ ở trên không. Theo các cụ, số con gái Tử Vi thủ mệnh không cần hội ngộ tả Phụ Hữu Bật. Chữ tang đây là Tang Môn, hay là chữ Tham. Đó là điểm đáng thắc mắc. Có lẽ chữ tham đúng hơn vì sao Tham Lang trong Tử Vi đẩu số toàn thư là đào hoa tinh).
 • Nữ mệnh Tử Vi, Thái Dương tinh, tảo ngộ hiền phu tín khả bằng. (Số con gái, Tử Vi hay Thái Dương thủ mệnh sớm gặp chồng hiền).
 • Nữ mệnh Tử Vi tại Dần, Ngọ, Thân cung cát quý mỹ vượng phu ích tử, hãm địa bình thường. (số con gái Tử Vi thủ mệnh đóng cung Dần, Ngọ, Thân gặp các sao tốt trợ giúp thì vượng phu ích tử, nếu rơi vào hãm địa bình thường. Nếu Tử Vi đóng ở các cung Tý, Dậu, Tị, Hợi mà gặp  Tứ Sát thì không toàn vẹn phúc lộc cả đời).
 • Tử Vi cư Ngọ vô Hình kị, Giáp, Đinh, Kỷ mệnh chí công khanh. (Sao Tử Vi đóng tại cung Ngọ, không gặp sao Thiên Hình Hóa kỵ người tuổi Giáp, Tuổi Đinh, Tuổi Kỷ làm tới công Khanh).

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top