Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Tử vi ở cung phụ mẫu

Sao Tử vi ở cung phụ mẫu

Tử vi ở cung Phụ mẫu chủ phụ mẫu có uy quyền, nếu không có “bách quan triều củng”, trong gia đình chủ về hay ra lệnh, bảo thủ, thích mọi người phải nghe lời mình. Nếu Tử vi không gặp “bách quan triều củng” mà gặp nhiều sát hình kỵ, lúc này nó thể hiện tính cô khắc rất cao. Lúc nhỏ, ít được gần gũi bố mẹ hoặc ít được bố mẹ quan tâm, hoặc bị bố mẹ áp đặt quá mức, bố mẹ hay ra lệnh.
Với những tính chất ấy, chúng ta cũng có thể suy ra mối quan hệ giữa mình và cấp trên của mình. Đó là, cấp trên hay ra lệnh, bảo thủ, không có sự bảo vệ đối với nhân viên.
Tử vi cùng Kình dương, Hỏa tinh đồng cung tại cung Ngọ thì phụ mẫu tính tình nóng nảy, hoặc mối quan hệ giữa mình và bố mẹ không tốt. Gặp thêm Xương Khúc hoặc sao đào hoa, bố mẹ dể có tình nhân bên ngoài hoặc rượu chè cờ bạc.
Như “Tử vi Tham Lang” đồng cung ở Mão, Dậu thì không nên gặp Vũ Khúc hóa Kỵ, nếu sát tinh hội chiếu, chủ về bố mẹ gặp nhiều tai ương, bệnh tật, phá sản…Cũng không nên gặp Liêm trinh hóa Kỵ, cùng sát tinh chủ xa cách phụ mẫu, không được phụ mẫu chăm sóc. Gặp thêm Hỏa Linh ở Mệnh, tuổi trẻ nên làm con nuôi người khác.
“Tử vi Phá quân” gặp sát tinh, tức hình khắc chia ly. Đối với cấp trên thì mối quan hệ không được tốt, có những xu hướng xẩy ra như sau: bất hòa hay cải vả với cấp trên, phải thay đổi nơi làm việc hoặc thường xuyên thay đổi cấp trên.
Tổ hợp “Tử vi Phá quân” không phải là tổ hợp chính khắc. Nhưng khi gặp sát tinh thì chủ về ly biệt, xa cách. Hội Vũ khúc hóa Kỵ, phụ mẫu dể bị bệnh ở đầu hoặc hệ thần kinh có vấn đề. Hội Liêm trinh hóa Kỵ gặp nhiều hình sát chủ hình khắc bất hòa.
Tử vi Thiên Phủ ở 2 cung Dần Thân, không gặp Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thì không gặp hình khắc. Nhưng gặp Xương Khúc, Tả Hữu, Đào hoa…chủ bố mẹ có tình nhân hoặc bố mẹ lấy vợ lấy chồng khác.
Tử Vi hóa Khoa chủ phụ mẫu quyền uy, Thiên Phủ hóa Khoa chủ được phụ mẫu che chở. Tử vi hóa Quyền ắt Vũ khúc hóa Kỵ, không gặp sát thì ít hình khắc, gặp sát tinh, hình tinh, phụ mẫu làm ăn dể thất bại.
Khi luận phụ mẫu cần phải kết hợp cùng với Thái Dương và Thái Âm, xem sinh ban ngày hay sinh ban đêm mà luận đoán

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top