Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Tướng Quân – Vòng Bác sĩ

 Sao Tướng Quân

1.     Đặc tính của sao Tướng Quân

  • Tướng Quân ngũ hành thuộc mộc
  • Là võ tinh
  • Chủ về uy quyền, dũng mãnh, chấp chưởng uy quyền.
  • Thuộc nhóm: bán cát.
  • Tốt khi nhập được Mệnh, Thân, Quan
  • “Nghi võ bất nghi văn” – Là sao chủ về võ không chủ về văn.

Đặc điểm là người cẩn thận nên ít khi phạm phải sai lầm, mọi thứ đều có nguyên tắc. Có tinh thần tiến lên không sợ khắc khổ hoạn nạn, tự lập tự cường và có thể giúp đỡ người khác.
Tính khí nóng nãy lại thiếu kiên nhẫn, hay chủ quan. Xử sự theo nguyên tắt chứ không tình cảm, vì vậy thường làm cho người khác cảm thấy áp lực.

2.     Sao Tướng quân nhập mệnh

Người có sao Tướng Quân nhập Mệnh là người có khí chất kiên cường, không chịu thua người khác, dễ bị kích động, hay sĩ diện, tự phụ lại có lòng tự ái cao. Là người có nghị lực lớn, vì thế dễ mà thành công trong sự nghiệp, hữu dũng hữu mưu.
Lưu ý: cần phải kết hợp với chính chinh để luận đoán.
Tướng quân gặp sao Đào Hoa là tượng của Tướng Quân nằm ngũ trên đầu gối mỹ nhân, “Tướng Quân tọa ngọa mỹ nhân tất”, thể hiện là người có uy quyền.
Tướng Quân nên đồng cung với hóa Khoa, như Tử vi hóa Khoa, Thái Dương hóa Khoa, Vũ Khúc hóa Khoa, Xương Khúc hóa Khoa.
Đóng tại cung Mệnh hoặc cung Quan có thể tăng thêm danh tiếng và sự tin cậy vì khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy có phong thái.
Nhưng Tướng Quân cùng hóa Kỵ đồng cung dễ bị chùn bước, hoặc không đủ lực nhưng lúc nào cũng tỏ vẽ phong thái mà chuốc lấy sự bất lợi.
Tướng quân không thích đồng cung với Văn khúc hóa Kỵ, dễ ngậm bồ hòn.

Leave a comment

0.0/5