Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tam nguyên long trong huyền không phi tinh

Tam nguyên long trong huyền không phi tinh
Sau khi đã biết được 24 sơn (hay hướng) thì còn phải biết chúng thuộc về Nguyên nào, và là dương hay âm, để có thể xoay chuyển phi tinh Thuận hay Nghịch khi lập trạch vận.
Nguyên này không phải là “Nguyên”chỉ thời gian như đã nói trong“Tam Nguyên Cửu Vận”, mà là chỉ địa khí của long mạch, hay phương hướng của trái đất mà thôi “nên gọi là Tam nguyên Long”
Tam nguyên long bao gồm: Địa nguyên long, Thiên nguyên long, và Nhân nguyên long. Mỗi Nguyên bao gồm 8 sơn (hay 8 hướng), trong đó có 4 sơn Dương và 4
sơn Âm như sau:
THIÊN NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn :

 • 4 sơn dương: CÀN, KHÔN, CẤN, TỐN.
 • 4 sơn âm: TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU.

ĐỊA NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:

 • 4 sơn dương: GIÁP, CANH, NHÂM, BÍNH.
 • 4 sơn âm: THÌN, TUẤT, SỬU, MÙI.

NHÂN NGUYÊN LONG: bao gồm 8 sơn:

 • 4 sơn dương: DẦN, THÂN, TỴ, HỢI.
 • 4 sơn âm: ẤT, TÂN, ĐINH, QUÝ

THIÊN NGUYÊN LONG

 • DƯƠNG: CÀN, KHÔN, CẤN, TỐN
 • ÂM: TÝ, NGỌ, MÃO, DẬU

ĐỊA NGUYÊN LONG

 • DUONG: GIÁP, CANH, NHÂM, BÍNH
 • THÌN, TUẤT, SỮU, MÙI

NHÂN NGUYÊN LONG

 • DƯƠNG: DẦN, THÂN, TỴ, HỢI
 • ÂM: ẤT, TÂN, ĐINH, QUÝ

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top