Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thập bát phi tinh – Thiên Quán

Thiên Quán phát triển thành Vũ Khúc

trích: Thập bát phi tinh và Tử vi đẩu số

Minh Tuệ lược dịch.

Thiên Quán trong thập bát phi tinh phát triển thành Vũ khúc trong tử vi đẩu số.

Nhưng tính chất của Thiên Quán trong thập bát phi tinh như sau:

“天贯星名宝藏、连索、横财、勾绞、天赦、天罗。此星在北斗前主法律,禁强梁。在身命宫主财帛丰厚。照身命宫亦一生财帛充足,利欲牵绊不能心闲。会天库则吉祥;遇天福多思赦;会红鸾天刑主发财;遇凶星多讼狱;加天刃亦死;加天姚淫荡;遇凶主夭折。官禄照之多得财,流年加恶星争讼。”

“Thiên Quán tinh danh bảo tàng, liên tác, hoành tài, câu giảo, thiên xá, thiên la. thử tinh tại bắc đấu tiền chủ pháp luật, cấm cường lương. Tại thân mệnh cung chủ tài bạch phong hậu. Chiếu Thân Mệnh cung diệc nhất sinh tài bạch sung túc, lợi dục khiên bán bất năng tâm nhàn. Hội thiên khố tắc cát tường; ngộ thiên phúc đa tư xá; hội hồng loan thiên hình chủ phát tài; ngộ hung tinh đa tụng ngục; gia thiên nhận diệc tử; gia thiên diêu dâm đãng; ngộ hung chủ yêu chiết. quan lộc chiếu chi đa đắc tài, lưu niên gia ác tinh tranh tụng.”

Thiên Quán có tên là bảo tàng, liên tác, hoành tài, câu giảo, thiên la. Sao Thiên Quán thuộc Bắc đẩu tinh chủ về pháp luật, cấm hung bạo. Nhập Thân Mệnh chủ tiền tài phong phú, nhưng vì bị “lợi dục” đeo bám nhưng tâm khó mà nhàn được.

Hội Thiên Khố ắt sẽ cát tường, ngộ Thiên Phúc là người hướng thiện, hay suy nghĩ về những lỗi lầm của mình, gặp Hồng Loan Thiên Hình chủ phát tài. Gặp hung tinh thì nhiều thị phi, hình ngục, thêm Thiên Nhận thì dễ chết, thêm Thiên Diêu thì dâm đãng, ngộ hung chủ chết yểu. Quan lộc chiếu thì nhiều tiền tài, lưu nhiên gặp nó cùng nhiều sát tinh dể gặp tranh tụng.

Trong tử vi đẩu số, Vũ khúc là tài tinh, chủ cung tài bạch. Tuy Vũ khúc là tài nhưng với Thiên Phủ có điều khác biệt, Vũ khúc là tài nhưng mang tính chất đột phát, còn thiên phủ là tài nhưng mang tính chất bình ổn. Tuy vậy, Vũ khúc lại rất thích cùng Thiên Phủ đồng cung.

Vũ khúc thích gặp Đào hoa, nếu Đào Hoa miếu là gặp Ấm tài, ắt sẽ hoành phát, không nên gặp Không Vong bởi dễ vì sắc dục mà phá gia. Đặc điểm này cũng giống như Thiên Quán trong “thập bát phi tinh” hội Hồng Loan Thiên Hình chủ về phát tài.

Vũ Khúc cư Thiên di hội cát tinh, là cự thương cao giả. Tính chất này giống như Thiên Quán hội chiếu cung Mệnh Thân, lợi dục ràng buộc nên tâm không thể an nhàn. Bởi vì, cung Thiên Di trong tử vi đẩu số xung chiếu về Mệnh.

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top