Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thập bát phi tinh tử vi đẩu số – chương 1

CHƯƠNG 1

HÀM NGHĨA CỦA TỨ HÓA CÙNG TÁC DỤNG

Tứ hóa

Hóa lộc

Nó đại biểu cho tài lộc, thực lộc, phúc lộc, bộn rộn, chủ nhân duyên, thông minh, bản chất của hóa lộc có khả năng giải tai ách. Nó cũng đại biểu cho tuổi thọ, phú quý, thịnh vượng, lên chức. Có thể gia tăng tác dụng khi gặp đào hoa, lúc này cũng có thể giúp cho nhân duyên tốt hơn.

Ví dụ: Lưu niên Thái Dương hóa Lộc, thì năm đó tuy sự nghiệp bận rộn. Lại như, lưu niên hóa Lộc nhập tài bạch tắc năm đó tiền tài sẽ được gia tăng.

Hóa quyền

Đại biểu cho quyền thế, sức mạnh, tài năng, tài hoa, tính lãnh đạo. Những phương diện không được tốt như, tùy hứng, hống hách, tranh chấp, xung đột, chấp nhất.

Hóa Khoa

Đại biểu cho khoa giáp, khoa danh, công danh, danh vọng, gặp quý nhân, có thể hóa giải được tai ách. Đại biểu cho sự thông minh, đối với nhân duyên đó còn là đào hoa. Hóa khoa chính thị đào hoa, so với hóa quyền thì hóa khoa làm việc có đường lối và nguyên tắc.

Sao hóa Khoa tại cung nô, bằng hữu có danh vọng tốt, đồng thời có được quý nhân trợ giúp. Hóa khoa tại cung phụ mẫu thì thay bố mẹ giải ách.

Hóa Kỵ

Đại diện cho sự không thuận lợi, không suôn sẽ, sự lắm điều, thị phi, tai ách, duyên phận bạc, sự thay đổi, đổi dời, cất giấu, cũng có nghĩa là sự thua  thiệt, kỵđến cung nào thì cung đó liền phát sinh sự thua thiệt, tử vong, bệnh tật, kiện cáo, phá sản, thị phi, có tài nhưng không gặp thời. Lưu niên gặp hóa Kỵ sẽ gặp chuyện thị phi, xấu và kém, tốt nhất nên tập trung vào hướng nghiên cứu, học hành, lấy kinh nghiệm để chờ vận tốt.

Tứ hóa tương hội

Lộc quyền tương hội

Đại biểu cho tài lợi, phát đạt, danh lợi song thu, lưu niên gặp Lộc quyền hội hợp là cơ hội kiếm tiền.

Lộc đại biểu cho tài lộc, Quyền đại biểu cho tài hoa, dựa vào tài hoa mà đi kiếm tiền.

Lộc Khoa tương hội

Danh dương lợi thu ( Thu lợi ), được cả danh và lợi (danh cao hơn lợi). Về sự nghiệp có thể đi theo con đường văn thì tốt (sáng tác, dạy học, văn nghệ, tư vấn…), có thể có thành tựu, cao hơn có thể làm bác sĩ, giáo sư…

Lộc Kỵ tương hội

Lộc không có cách nào để giải được tai ách của Kỵ,  chỉ có thể lấy song Kỵ mà nói, vì hung.

Quyền Khoa tương hội

Quyền: tài hoa, kỹ thuật, tài năng, lấy tài nghệ làm chủ.

Khoa: văn học, văn lộ, tác gia.

Lấy tài năng, tài nghệ làm chủ, có thể làm kiến trúc sư, nhà khoa học, nhà phát minh, văn học gia.

Quyền Kỵ tương hội

Quyền: tài năng, kỹ thuật.

Kỵ: không thuận lợi, thị phi.

Hai sao này gặp nhau thì lấy chuyên môn, công nghệ mà mưu sinh.

Khoa Kỵ tương hội

khoa: quý nhân, học thuật, nghiên cứu thảo luận, cùng nghiên cứu gia, lấy học thuật làm chủ.

Hậu Kỵ ( bắt đầu không được thuận lợi, sau đó được quý nhân tương trợ, giúp đỡ)

Ví dụ như: một người nào đó thất nghiệp, sau đó được quý nhân giới thiệu công việc.

Khoa Kỵ không thích ở cung Phu thê,  bởi vì Khoa đại biểu cho tình cảm, không muốn tách ra. Kỵ đại biểu cho sự thoát ly, tạo thành sự ương ương dỡ dỡ.

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top