Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tự học tử vi bài 14: AN CÁC SAO THEO GIỜ SINH

Tự học tử vi bài 14: AN CÁC SAO THEO GIỜ SINH

GỒM CÓ CÁC SAO SAU:

Địa Kiếp, Địa Không
Hỏa tinh – Linh Tinh
Văn Xương – Văn Khúc
Thai Phụ – Phong Cáo
 

Địa Kiếp, Địa Không:

Bắt đầu từ cung Hợi, kể là giờ Tý, đếm theo chiều thuận đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào an Địa Kiếp ở cung đó.
Cũng như trên, nhưng đếm theo chiều nghịch, đến giờ sinh ngừng lại ở cung nào, là an Địa Không ở cung đó.
 

Hỏa tinh, Linh Tinh:

Trước hết phải xác định vị trí khởi an sao Hỏa Tinh và sao Linh Tinh, phụ thuộc vào năm sinh, xem bảng sau:

an sao hỏa tinh linh tinh

Trường hợp thứ nhất: DƯƠNG NAM, ÂM NỮ:

Hỏa tinh:

Bắt đầu từ cung đã xác định ở trên, kể là giờ Tý, đếm theo chiều thuận, đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào, an Hỏa tinh ở cung đó.

Linh Tinh:

Bắt đầu từ cung đã xác định ở trên, kể là giờ Tý, đếm theo chiều nghịch, đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào an Linh Tinh ở cung đó

Trường hợp thứ hai: ÂM NAM, DƯƠNG NỮ

Hỏa tinh:

Bắt đầu từ một cung đã xác định ở trên, kể là giờ Tý, đếm theo chiều nghịch, đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào an Hỏa tinh ở cung đó.

Linh Tinh:

Bắt đầu từ một cung đã định trước, kể là giờ Tý, đếm theo chiều thuận, đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào, an Linh Tinh ở cung đó.
 

An bộ sao Văn Xương – Văn Khúc:

Văn Xương − Bắt đầu từ cung Tuất, kể là giờ Tý, đếm theo chiều nghịch, đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào, an Văn Xương ở cung đó.
Văn Khúc − Bắt đầu từ cung Thìn, kể là giờ Tý, đếm theo chiều thuận, đến giờ sinh ngừng lại ở cung nào, an Văn Khúc ở cung đó
 

An bộ sao Thai Phụ – Phong Cáo:

Thai Phụ: Cách trước cung an Văn Khúc một cung, an Thai Phụ.
Phong Cáo: Cách sau cung an Văn Khúc một cung, an Phong Cáo.
Thí dụ: Văn Khúc ở Thìn, Thai Phụ an ở Ngọ
nguồn: http://hocvienlyso.org/tu-hoc-tu-vi-bai-14-cac-sao-theo-gio-sinh.html

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top