Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tự học tử vi đẩu số bài 10: An các sao hàng can

Tự học tử vi đẩu số bài 10: An các sao hàng can

– An bộ sao TỨ HÓA (Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Hóa Kỵ):

Theo hàng Can của năm sinh, an Tứ Hóa theo thứ tự: Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ, vào những cung đã an sao kê trong bảng dưới đây: 

Bảng an tứ hóa tử vi nam phái

Tứ hóa tuổi Giáp: Liêm – Phá – Vũ Dương
Tứ hóa tuổi Ất: Cơ – Lương – Vi – Âm
Tứ hóa tuổi Bính: Đồng – Cơ – Xương – Liêm
Tứ hóa tuổi Đinh: Âm – Đồng – Cơ – Cự
Tứ hóa tuổi  Mậu: Tham – Nguyệt – Bật – Cơ
Tứ hóa tuổi Kỹ: Vũ – Tham – Lương – Khúc
Tứ hóa tuổi Canh: Nhật – Vũ – Âm – Đồng
Tứ hóa tuổi Tân: Cự – Dương – Khúc – Xương
Tứ hóa tuổi Nhâm : Lương – vi – Phủ – Vũ
Tứ hóa tuổi Quý: Phá  – Môn – Âm – Tham

*Lưu ý: 

Hiện có một số trường phái an Tứ hóa cho các tuổi Canh-Tân-Nhâm hơi khác so với bảng trên, xin liệt kê ra đây để các bạn tiện tham khảo:

Bảng an Tứ hóa

– AN bộ sao Quốc Ấn – Đường Phù:

  • Quốc Ấn:

Bắt đầu từ cung an Lộc Tồn, kể là cung thứ nhất, đếm theo chiều thuận đến cung thứ chín, ngừng lại, an Quốc Ấn.

  • Đường Phù:

Bắt đầu từ cung an Lộc Tồn kể là cung thứ nhất, đếm theo chiều nghịch, đến cung thứ tám, ngừng lại, an Đường Phù

– An bộ sao Thiên Quan, Thiên Phúc:

(Thiên Quan Quí Nhân – Thiên Phúc Quí Nhân)

Tùy theo hàng Can của năm Sinh, coi bảng dưới đây:

An sao Thiên quan thiên phúc

Thí dụ:

Sinh năm Bính Tý, an Thiên Quan Quí Nhân ở cung Tỵ, Thiên Phúc Quí Nhân ở cung Tý.

– An sao Lưu Hà:

Tùy theo hàng Can của năm sinh, coi bảng dưới đây:

Cách an sao Lưu hà

Thí dụ:

Sinh năm Đinh Mão, an Lưu Hà ở cung Thìn.

– An sao Thiên Trù:

Tùy theo hàng Can của năm sinh, coi bảng dưới đây:

Cách an sao Thiên trù trong Tử vi

Thí dụ:

Sinh năm Kỷ Hợi, an Thiên Trù ở cung Thân

– An sao Lưu niên Văn Tinh:

Tùy theo hàng Can của năm sinh, coi bảng dưới đây:

Cách an Lưu niên Văn tinh trong tử vi

 

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top