Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tự học tử vi đẩu số bài 13: AN CÁC SAO THEO THÁNG SINH

Tự học tử vi đẩu số bài 13: AN CÁC SAO THEO THÁNG SINH

GỒM CÓ CÁC SAO SAU:

 1. Tả Phụ – Hữu Bật:
 2. Thiên Hình – Thiên Riêu – Thiên Y
 3. Thiên Giải – Địa Giải – Giải Thần

 

An bộ sao Tả Phụ – Hữu Bật

 • Sao Tả Phụ− Bắt đầu từ cung Thìn, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận, đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Tả Phụ ở cung đó.
 • Sao Hữu Bật − Bắt đầu từ cung Tuất, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều nghịch, đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Hữu Bật ở cung đó.

 

An bộ sao Thiên Hình – Thiên Riêu – Thiên Y

 • Thiên Hình: Bắt đầu từ cung Dậu, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Hình ở cung đó.
 • Thiên Diêu (Riêu): Bắt đầu từ cung Sửu, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Diêu ở cung đó.
 • Thiên Y: Thiên Riêu ở cung nào, an Thiên Y ngay ở cung đó.

 

An bộ sao Thiên Giải – Địa Giải – Giải Thần

 • Thiên Giải: Bắt đầu từ Thân, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Thiên Giải ở cung đó.
 • Địa Giải: Bắt đầu từ cung Mùi, kể là tháng Giêng, đếm theo chiều thuận đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an Địa Giải ở cung đó.
 • Giải Thần: Phượng Các ở cung nào, an Giải Thần ở cung đó.

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top