Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tự học tử vi đẩu số bài 7: AN SAO TỬ VI

Tự học tử vi đẩu số bài 7: AN SAO TỬ VI

Chòm Tử Vi gồm có 6 chính tinh, tính theo chiều NGHỊCH thì thứ tự bao gồm: Tử Vi – Thiên Cơ – Thái Dương – Vũ Khúc – Thiên Đồng – Liêm Trinh.
Trước hết an sao Tử Vi, sau đó dựa vào vị trí sao Tử Vi để an các chính tinh khác. Để an được sao Tử Vi, ta dựa vào 2 dữ kiện là CỤC SỐ và NGÀY SINH.

Có nhiều cách An sao Tử Vi, xin giới thiệu 2 cách thông dụng

Cách 1:

Tra Bảng tính sẵn:

Cách an sao tử vi

Cách 2:

Tìm một số tự nhiên (a=1,2,3,4,5) sao cho khi cộng số đó với ngày sinh thì chia hết cho số cục.
Ta có công thức sau: [Ngày sinh+a]: [Số Cục]=b (a,b là số tự nhiên, a=0,1,2,3,4,5)
Nếu ngày sinh không chia hết cho Cục thì ta công thêm a để b là số tự nhiên.
Sau khi xác định được a, b.Khởi từ cung Dần là số 1 đếm thuận đến b.ngưng lại cung nào thì chia ra 2 trường hợp:

  • Nếu a lẻ=1,3,5 thì lùi lạiacung an Tử Vi.
  • Nếu a chẵn:2,4 thì tiến lênacung an Tử Vi.
  • Trường hợp đặc biệta=0 tức là ngày sinh chia hết cho số cục thì khỏi tiến khỏi lùi, dùng luôn cung đó làm cung an Tử Vi

Ví dụ 1:

Trường hợp Can Mậu và Mệnh an tại cung Tý có ngày sinh là 8 al, ta xác định vì trí an ngôi sao Tử Vi như sau:
Ngày sinh là 8/ số cục là Kim tứ Cục là 4 = 2. (trường hợp a=0)
Từ cung Dần gọi là 1, ta đếm thuận đến 2 (cung Mão) ta được vị trí ngôi sao Tử Vi lá số này được an tại Mão. Ta tiếp tục an các sao khác (14 sao chính tinh)

Ví dụ 2: 

Can năm sinh là Canh, mệnh an tại cung Sửu. Như ta đã tính được ở ví dụ trên là Hỏa Lục Cục và ta có ngày sinh là 17AL. Ta làm như sau:
Ta lấy 17 chia cho 6. Và ta biết rằng 17 không chia hết cho 6 vậy cần “mượn thêm 1” (cộng thêm).
(17+1)/6 = 3. Từ cung Dần ta đếm thuận đến 3 là cung Thìn. Đã mượn thì phải trả lại, vì mượn 1 là số lẻ nên ta lùi 1 cung tức là cung Mão. Đây là vị trí an sao Tử Vi.

Ví dụ 3: 

Can năm sinh là Canh, mệnh an tại cung Dần. Ngày sinh 21AL.
Từ các dữ liệu trên tính được Cục là Thổ Ngũ Cục:
Ta lấy 21 chia cho 5. Và ta biết rằng 21 không chia hết cho 5 vậy cần “mượn thêm 4” (cộng thêm)
(21+4)/5 = 5. Từ cung Dần ta đếm thuận đến 5 là cung Ngọ. Đã mượn thì phải trả lại, vì mượn 4 là số chắn nên ta tiến 4 được cung Tuất. Đây là vị trí an sao Tử Vi.

Sau khi an được sao Tử Vi, theo chiều NGHỊCH, ta lần lượt an các Sao của chòm Tử Vi như sau:

Tử Vi – Thiên Cơ – Cách 1 cung – Thái Dương – Vũ Khúc – Thiên Đồng – Cách 2 cung – Liêm Trinh.

Ví Dụ: Như người Kim Tứ cục ở trên, ta đã xác định được Tử Vi an tại Thìn, vậy Thiên Cơ tại Mão, Thái Dương tại Sửu, Vũ Khúc tại Tý, Thiên Đồng tại Hợi, Liêm Trinh tại Thân
nguồn Tự học tử vi đẩu số bài 7: AN SAO TỬ VI: http://hocvienlyso.org/tu-hoc-tu-vi-dau-so-sao-tu-vi.html

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top