Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tự học tử vi bài 18: Sao Tử vi

Tự học tử vi bài 18: Sao Tử vi
 Tên gọi khác: Tử hoặc Vi, Đế tòa, Bắc cực
 Nhóm: Nam – Bắc Đẩu tinh, là Cát tinh.
 Âm Dương – Ngũ Hành: Dương Thổ.
 Hóa khí là “Đế tòa”
 Biểu Tượng: Vua, Chủ tể của các sao.
 Chủ về: Uy quyền, tài lộc, phúc đức
Vị trí:
– Miếu địa: Tị Ngọ Dần Thân.
– Vượng địa: Thìn Tuất
– Đắc địa: Sửu Mùi.
– Bình Hòa: Hợi Tý Mão Dậu.
 

Đặc tính:

– Tử Vi ngũ hành thuộc Thổ, là Đế tinh nằm ở chính giữa bầu trời, là Nam Bắc đẩu tinh, hóa khí là Đế tòa, là chủ tinh của cung quan lộc.
– Tử Vi hóa khí là Đế tòa, tức là biểu tượng của Vua, Hoàng đế chủ về tôn quý có đầy đủ cả uy quyền, tài lộc và phúc đức. Là chủ tinh của cung Quan lộc.
Tử Vi khi Miếu – Vượng – Đắc thì có đầy đủ uy quyền, tài lộc và có tài năng lãnh đạo, dễ thành công trên quan trường, trở nên phú quý. Lại có thể giải trừ được tai họa, tại chư cung có năng lực giáng phúc, giải trừ tai nạn, giải trừ được ác tính của chư tính. Nó có thể tự giải cứu cho chính mình khi ở nơi Miếu Vượng hoặc Đắc địa.
– Tử Vi không có vị trí Hãm địa, mà kém nhất là Bình hòa, khi ở nơi Bình hòa (Hợi Tý Mão Dậu) thì uy quyền, tài lộc đều giảm sút và không thể cứu giải được tai ương họa hại.
– Tử Vi là Đế tinh cho nên cũng cần có hiều thần phò tá, vậy nên nó cần có Phủ Tướng Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt Lộc Mã… chư cát tinh hội hợp để trợ giúp cho nó. Được vậy thì là cách “Quân thần khánh hội” sẽ có tài an bang, định quốc… nếu không bị sát tinh hay Tuần Triệt xung phá thì nhất định sẽ làm nên sự nghiệp vẻ vang, rực rỡ, phú quý song toàn.
– Nếu Tử Vi mà không được quần thần phò tá, tức là không được cát tinh vây chiếu thì gọi là “Cô Quân” tức là “Vua cô độc”, uy quyền tài lộc đều sút giảm và chỉ có thể là người bình thường.
– Tử Vi nếu không hội được với cát tinh mà lại bị hung sát tinh vây hãm, thì “vô đạo cô quân” tức là ông vua vô đạo, uy quyền, tài lộc mất hết, chủ về người gian trá, giả thiện dễ trở thành kẻ nghèo hèn, cô độc.

Ca quyết về sao Tử Vi:

Tử Vi nguyên thuộc Thổ (Tử Vi ngũ hành thuộc Thổ)
Quan lộc cung chủ tinh (Chủ tinh của cung Quan lộc)
Hữu tướng vi hữu dụng (Có tướng tá phò trợ thì hữu dụng)
Vô tướng vi cô quân (Không có tướng tá thì là vua cô độc)
Chư cung giai giáng phúc (Các cung đều giáng phúc)
Phùng hung phúc tự thân (Gặp hung thì phúc tự sinh)
Văn Xương phát khoa giáp (Gặp Văn Xương thì phát về thi cử)
Văn Khúc thụ Hoàng ân (Gặp Văn Khúc thì được nhận ơn vua)
Tăng đạo hữu sư hào (Làm tăng đạo thì cũng có danh tiếng )
Khoái nhạc độ xuân thu (Bốn mùa đều được hưởng khoái nhạc)
Cát tinh giai củng chiếu (Có cát tinh củng chiếu)
Vi lại hiệp công bình (Làm quan lại rất công bình)
Nữ nhân hội Đế tòa (Nữ nhân gặp Đế tòa)
Ngộ cát sự quý nhân (Gặp cát tinh thì là quý nhân)
Nhược dữ Đào Hoa hội (Nếu cùng các sao Đào Hoa hội hợp)
Phiêu lãng lạc phong trần (Phiêu lãng nơi phong trần)
Kình Dương Hỏa Linh tụ (Tụ hội với Kình Dương, Hỏa Tinh, Linh Tinh)
Thử thiết cẩu thâu quần (Thì là phường trộm cắp)
Tam phương hữu cát củng (Tam phương mà có cát tinh củng chiếu)
Phương tác quý nhân bình (Mới luận là quý nhân)
Nhược hoàn vô Phụ Bật (Nếu không có phụ tá)
Chư ác cộng ẩm lăng (Kẻ ác cùng uống rượu lăng nhục)
Đế vi vô đạo chủ (Vua thành kẻ vô đạo)
Khảo cứu yếu tri nhân (Đấy là điều trọng yếu mà người khảo cứu nên biết)
Nhị hạn nhược ngộ Đế (Đại tiểu hạn mà gặp Đế tinh)
Hỉ khí tự nhiên tân. (Tin mừng tự nhiên đến)

PHỤ LUẬN VỀ TỬ VI:

– Tử Vi tinh có tính giải trừ tai nạn, trong vận hạn có thể tăng cát giảm hung, cùng với hung tinh đồng cung hoặc gia hội thì cũng có thể giảm bớt hung ý.
– Tử Vi tinh là sao rất tốt lành, tượng trưng quân vương, Hoàng đế. Quân vương cần văn thần võ tướng trợ giúp. Cho nên Tử Vi cùng với Thiên Phủ, Thiên Tướng, Lộc Tồn, Thiên Mã, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Khúc, Văn Xương, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa, Long Trì, Phượng Các, Ân Quang, Thiên Quý, Thai Phụ, Phong Cáo đồng cung hoặc gia hội thì có thể nói là sẽ được phú quý. Cho nên sách cổ viết: “Tử Vi ngộ Thiên Phủ, Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Mã, tam hợp cực cát, thực lộc thiên chung, cự phú đại quý”. Tử Vi mừng gặp Hóa Quyền, hội Tả Hữu hoặc Xương Khúc, phương chủ quyền quý, nếu không có cát tinh trợ giúp, tất là “Cô quân”, chỉ là một loại nhân viên làm việc tầm thường.
– “Đế ngộ hung đồ, tuy hoạch cát nhi vô đạo”, chủ về người gian trá giả nhân giả nghĩa, suốt đời tất làm chuyện ác. Tức là thuyết Tử Vi cùng Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Kiếp, Thiên Không (tức Địa Không) chư hung tinh đồng cung hoặc gia hội, là vua vô đạo. Bất luận là cao quý hay thấp hèn thế nào, thái độ làm người bất nhân bất nghĩa, tâm thuật bất chính, nhiều giả dối, gian trá, rất ngạo mạn, nhất là Tử Vi dữ Dương Đà Hỏa Linh đồng cung thì càng nặng, Kiếp Không đồng cung nhẹ hơn.
– “Tôn tinh lạc tiện vị, chủ nhân đa lao “, nếu như Tử Vi tinh lạc vào các cung Tật ách, Huynh đệ, Nô bộc, Phụ mẫu bốn hãm cung, chủ người này lao lực, làm việc không thành, mặc dù được trợ giúp nhưng cũng không phải là phúc, đây là chỉ dựa trên tình
hình chung mà nói, mệnh cung tam phương tứ chính có cát tinh thì không luận như vậy, nhưng vẫn chủ về lao lực.
– Tử Vi tại Sửu Mùi cung, cùng Phá Quân tinh đồng cung, tại Thìn Tuất cung, Phá Quân tinh tại đối cung, không có cát tinh đồng cung hoặc hội chiếu, chủ là thần thì bất trung, là con thì bất hiếu, tuy rằng không phải mọi người đều như vậy, nhưng là người tính tình mạnh mẽ, luôn có tâm lý phản kháng, suốt đời làm việc ít thuận lợi. Có thêm cát tinh thì không luận như vậy.
– Tử Vi cùng Lộc Tồn đồng cung, trời sinh tài vận thịnh vượng, mà phú quý lại song toàn, người này có năng lực kinh doanh quản lý tốt, nếu thêm cát tinh hội hợp, tất là đại phú đại quý, tuyệt không phải là hạng tầm thường, nếu không có quan to lộc nhiều, cũng tất thị là đại phú ông. Thư vị: “Tử Vi Lộc Tồn đồng cung, quý bất khả ngôn” (Tử Vi Lộc Tồn đồng cung, quý không thể nói hết).
– Tử Vi cùng Địa Kiếp, Thiên Không (tức Địa Không) đồng cung hoặc bị Địa Kiếp, Địa Không giáp chế, lại thấy Tuần không, Triệt không hoặc Hoa Cái chư tinh, tinh thần trống rỗng hoặc nội tâm cô đơn, có khuynh hướng nghiên cứu triết học, tôn giáo, thần bí học, bói toán, một thân chú trọng nhiều đến hư danh bên ngoài. Tử Vi cùng không vong đồng cung, đại thể duyên phận với người thân kém, hôn nhân không đẹp, không nương tựa được vào con cái.
– Tử Vi cùng Văn Khúc, Văn Xương tinh đồng cung, chủ quý, nổi danh trong xã hội, là một người có tài năng văn nghệ, nhiều tài nghệ, có thể phú quý, danh khí diệc đại, nếu lại hội Tả Hữu, Lộc Tồn, hoặc Cát hóa (Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa), tắc chủ đại phú đại quý.
– Tử Vi cùng Tả Phụ, Hữu Bật đồng cung, chủ nhân hành sự có kế hoạch, khảng khái nghĩa khí, có tài năng lãnh đạo, dễ thành
ông chủ trong công ty, chủ quản, hoặc quan viên trong chính phủ, nhân vật nổi tiếng trong xã hội, càng nhiều cát tinh hội hợp, càng phú quý. Sách viết: “Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm” (Tử Vi Phụ Bật đồng cung, một người gọi trăm người vâng dạ, ở vào ngôi thượng phẩm).
– Tử Vi cùng Tham Lang tinh tại Mão Dậu cung thì đồng cung, là cách “Đào hoa phạm chủ”. Biểu hiện là người thường gần tửu sắc, tính dục tràn đầy. Nếu lại cùng Đào Hoa tinh (Đào Hoa, Thiên Diêu, Mộc Dục, Văn Khúc, Hóa Khoa), nam nhân là đồ háo sắc, nữ nhân là kẻ dâm đãng. Cùng Dương Đà Hỏa Linh đồng cung hoặc gia hội, dù có phú quý, cũng là nam nữ tà dâm, bất trung bất nghĩa, nữ mệnh diêm dúa lẳng lơ, lạc vào chốn phong trần.
– Tử Vi mừng gặp Hóa Quyền hoặc Hóa Khoa, càng thêm rực rỡ, cực tốt lành. Hóa Quyền nhập mệnh, tất giữ đại quyền, nhập Quan lộc cung cũng thế; Hóa Khoa, tất có thanh danh, nhưng có lúc chỉ là hư danh bên ngoài, hoặc có danh mà không có thực. Gặp Khoa Quyền chủ phú quý. Hoặc Tử Vi hóa Quyền hoặc Tử Vi hóa Khoa tại tam phương chiếu mệnh cung, cũng là điềm đại cát, hội Tả Hữu Xương Khúc Lộc Tồn, chủ đại phú quý.
– Tử Vi cùng Dương Đà đồng cung, khư khư cố chấp, tính cách ngoan cố, thích mạo hiểm, suốt đời lắm thị phi, sóng gió.
– Tử Vi không gặp Cát tinh khó có phú quý, nếu đồng thời không gặp sát tinh, thì chỉ gần được hư danh mà thôi.
– Tử Vi ở vào cung Mệnh, mặt vuông tròn, sắc mặt màu tía hoặc xanh trắng, phần lưng và eo nhiều thịt, thân hình mập mạp. Bề ngoài trung hậu, ổn trọng lão thành, khiêm cung ngay thẳng, có khí độ của người cao quý, có năng lực lãnh đạo mạnh, quan hệ giao tiếp rộng khắp, nhưng sau thành công nhất định sẽ sinh lười biếng. Tử Vi vào cung mệnh là người học rộng, ngôn từ đúng
trọng tâm, có lễ độ có kiềm chế, tạo cho người khác cảm giác đáng tin cậy. Có lòng công lợi mạnh mẽ, có điều cầu người khác thì đại thể thái độ tích cực nhiệt tình, một ngày đạt được mục đích thì không còn để ý đến nữa. Kiêu ngạo và cho rằng mình hơn người, hay giả bộ, quyết giữ ý mình, mặt khác lại dễ bị người khác lung lạc ý kiến, đó cũng là một đặc tính của sao Tử Vi.”
– Nữ mệnh Tử Vi vào mệnh cung, hội với cát tinh, thanh tú, vượng phu ích tử, là bậc phu nhân. Nếu tam phương tứ chính cùng Phu thê cung, Tử nữ cung, Phúc đức cung gặp thêm Dương Đà Hỏa Linh Kiếp Không Hình Diêu chư sát, ngược lại là kẻ dâm tiện hình khắc, bề ngoài đoan chính cao quý, kỳ thực dâm đãng vô sỉ, hôn nhân không đẹp, tái giá. Suốt đời cảm tình sinh hoạt rất không thuận lợi, gặp rất nhiều khốn khó.

Leave a comment

0.0/5

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top