Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vòng Thái Tuế – ý nghĩa thập nhị vận niên Thái tuế

Một cách nhìn khác về Vòng Thái Tuế được lưu truyền trong nhân gian

Ý nghĩa thập nhị vận niên Thái tuế (vòng Thái Tuế)

Thái Tuế

Gặp nhằm Thái Tuế xấu thay

Kiện cáo, khẩu thiệt, tai ương nên phòng

Tiểu nhân nham hiểm khó dò

Nhơn tình đen bạc như đò qua sông

Thiếu Dương

Thái Dương chiếu mạng phát tài

Trong nhà vui vẻ ra ngoài bình an

Trai thời gặp hội tao phùng

Gái thời xứng ý vừa lòng chẳng sai

Tang môn

Tang môn hiếu phục tổn thương

Hao tài tốn của liệu cơ mà phòng

Tâm hòa xử cảnh tự nhiên

Dẫu rằng mưa gió chớ nên ngã lòng

Thiếu âm

Thái âm vận ấy vui thay

Nữ nhơn xứng ý, nam nhơ hài lòng

Quế, lan gặp tiết xuận thu

Tùy thời phước đến, chẳng cần lo âu

Quan phù

Cá sông nên sợ lưới giăng

Chim bay trốn lánh thơ săn vào rừng

Ngán thân lo thảm vô cùng

Bóng trăng đã xế, mộng trung mơ màng

Tử phù

Tử phù thủ phận mới an

Nếu mà làm quấy khó toàn tấm thân

Chờ cho vận thái đến nơi

Bóng trăng soi sáng, lợi danh đặng toàn

Tuế phá

Tuế phá lâm phải đại hao

Tán tài, được của mừng vui đặng nào

Có tin mà cũng nên phòng

Trong nhà sanh biến, ở ngoài mới theo

Long đức

Đường đời lắm nỗi lệnh đênh

Hết cơn hoạn nạn, đến hồi hanh thông

Long đức chiếu mạng phát tài

Cửa nhà hưng vượng, ra ngoài hiển vinh

Bạch hổ

Bạch hổ lâm nạn nên phòng

Tai ương hiếu sự trong nhà chẳng an

Thất tài khốn đốn anh hùng

Gặp người tri kỷ, mới mong biết mình

Phước đức

Phước đức chiếu mạng sang giàu

Thêm người, thêm cửa, trong nhà vui thay

Lợi tài mọi sự hanh thông

Níu tay kẻ quý, mặc lòng cầu mong.

Điếu khách

Điếu khách hạn chiếu phu thê

Hình thương hiếu phục, quan phi phải phòng

Dung hòa xử cảnh tự nhiên

Ấm no độ nhựt, bình an như thường

Bệnh phù

Bệnh phù chiếu mạng chẳng hay

Ốm đau bệnh tật, tai bay liền liền

Chí thành khấn đảo ơn trên

Gia đạo an hòa chẳng có ngại chi.

Đọc thêm:

Những thuật ngữ dùng trong Tử vi

Leave a comment

0.0/5