Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sao Tả Phù và Hữu Bật trong Tử Vi Đẩu Số

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao Tả Phù và sao Hữu Bật thuộc lục cát tinh, là sao phụ tá. Sau đây là tính lý chính sao Tả phù và Hữu Bật

Sao Tả Phù

Thuộc Bắc đẩu tinh, là sao trợ tinh.

Nhập Mệnh là người phong tao nho nhã, bác học đa năng, khoan dung độ lượng, nhân hậu từ thiện, dễ tha thứ.

Nữ Mệnh có Tả Phù hội hợp là người tài giỏi.

Tả Phù độc tọa tại Mệnh là người cả đời lao lực, gặp thêm sát kỵ dễ ân hận trong tình cảm.

Tả Phù đắc hội Tử, Phủ, Vũ, Tham cùng Quyền, Lộc, phú quý song toàn. Tả Phù kỵ gặp Liêm Phá Cự Môn cùng sát kỵ, cả đời mưu cầu không được thuận lợi, bất bần tắc yểu.

Tả Phù tại cung Phu thê gia hội đào hoa dễ có 2 đời vợ chồng.

Sao Hữu Bật

Thuộc Bắc đẩu tinh là sao trợ tinh.

Tại số gọi là thiện (thiện lành, tài giỏi), tốt khi cùng Tả Phù phò trợ cho đế tinh, phú quý thật không nhỏ.

Nhập Mệnh là người tinh thông văn mặc, văn thái phong tao

Nữ Mệnh hiền thục đoan trang khéo hiểu lòng người.

Hội Văn Xương Văn Khúc, Tử, Phủ, Thiên Tướng, chung thân phúc lộc song mỹ. Kỵ cùng Liêm Trinh đồng độ, làm việc không quả quyết.

Đơn thủ tại Mệnh, Phụ, Huynh đệ gặp sát tinh, đa số phải ly tông thứ xuất.

Nhập cung Tật ách chủ về nhiều bệnh tật

Một số câu phú về Tả Hữu

  • Tả, Hữu giáp Mệnh vi quý cách (Thiên di đồng luận).

Tạm dịch: Mệnh ở Thìn Tuất Sửu Mùi có Tả Hữu giáp là quý cách. (cùng xem xét cung Thiên di tốt xấu như thế nào để luận đoán.)

  • Tả, Hữu, Dương nhận gia hội Liêm Trinh, phòng tao hình đạo hoặc tai thương.

Tạm dịch: Tả Hữu, Kình Dương hội Liêm Trinh, phòng bị trộm cướp hoặc tai nạn thương tật.

  • Hữu bật hỉ phùng Thiên Tướng, Tả Phù hỉ phùng Thiên Phủ, nhất sinh phúc phận thâm hậu.

Tạm dịch: Hữu bật mừng gặp Thiên Tướng, Tả Phù thích gặp Thiên Phủ, là người có phúc phần rất lớn.

  • Thiên Phủ gia hội Tả Phù, tiến quý vinh tài, tam phương cát hóa, vi nhất lưu chi thực nghiệp gia.

Tạm dịch: Thiên Phủ hội với Tả Phù, là người phú quý tài hoa, tam phương có cát hóa (hóa Lộc hóa Quyền hóa Khoa) là người kinh doanh giàu có.

  • Tả, Hữu phùng cát nhập Mệnh, nhất sinh đa đắc quý trợ (giác khuynh hướng vu bình bối) bản Mệnh Tả, Hữu phùng sát, phản vi gian ngụy chi nhân.

Tạm dịch: Tả Phù Hữu Bật gặp cát tinh nhập Mệnh, là người được nhiều người phù trợ, bản mệnh Tả hữu gặp sát, thì lại là người gian trá.

  • Tả, Hữu hỉ nhập Mệnh, Thiên di, Tài, Quan, Phúc đức, nhược nhập Phu thê, vi nhân đa tình. Tả Hữu phùng nguyên, hôn nhân đa hữu nhị độ, vưu dĩ hữu bật vi tối.

Tạm dịch: Tả Hữu nên nhập Mệnh, Thiên di, Tài, Quan, Phúc đức. Nếu nhập Phu thê, là người đa tình, dễ 2 lần đò, đặc biệt là Hữu bật.

Trích: Tử Vi đẩu số diễn nghĩa – Minh Tuệ

Leave a comment

Địa chỉ

27 Trường Chinh, Tân Thới Nhất,

Quận 12, HCM

0989224080

Newsletter

Tử Vi Sài Gòn © 2024. All Rights Reserved.

Cart0
Cart0
Cart0
Go to Top